Planvorming aanpak bedrijventerrein ’t Heen gestart

Uitgelicht


‘Hoe willen we dat het bedrijventerrein ’t Heen erover tien, uiterlijk vijftien jaar uitziet’. Vanuit deze vraag werkt Bureau BUITEN, samen met medewerkers van de gemeente en leden van het Parkmanagement Katwijk aan een concrete visie, die als blauwdruk kan functioneren voor het handelen de komende jaren. De aftrap vond 13 juni plaats in het kantoor van het PMK aan de Ambachtsweg.

Een grote groep ondernemers, op uitnodiging van het Parkmanagement en de gemeente, plus een flink aantal (beleids-)ambtenaren namen deel aan de bijeenkomst, waarin Sergej Bulterman van Bureau BUITEN de route schetste en inzichten gaf in de huidige stand van zaken in ’t Heen en een aantal mogelijkheden die verder verkend kunnen worden. Hij benadrukte dat het de wens van de gemeente is om een voortraject te lopen waarbij zowel het Parkmanagement als groepen ondernemers gevestigd in ‘t Heen betrokken zijn.

Uit de factsheets blijkt dat de gevestigde bedrijven in ’t Heen werkgelegenheid bieden aan ruim 3500 personen. Daarmee is het bedrijventerrein van grote (economische) betekenis. De inrichting van het bedrijventerrein stamt echter uit eind zeventiger jaren van de vorige eeuw. Dat blijkt mede uit de bestande infrastructuur, die daardoor het verkeer moeilijk en veilig verwerken kan. Ook koos men bij de inrichting van het terrein tot een maximale hoogte van 12 meter – veel ondernemingen bleven daar zelfs ver onder – zodat het ’t Heen niet alleen enigszins gedateerd oogt, maar juist daarmee kansen heeft extra ruimte te creëren voor ondernemen door vormen van nieuwbouw of vernieuwbouw te creëren, die flink hoger worden. “Want één van de uitganspunten is het vinden van extra m2 bedrijfsruimte voor ondernemingen. Door de schaarste aan bedrijventerreinen (nagenoeg niets in onze regio) moeten kansen benut worden op de bestande terreinen, deels door verdichting en het gaan gebruiken van meer hoogte c.q. bouwlagen,” aldus Bulterman.

Aftrap

Tijdens de eerste bijeenkomst werd de mening van de aanwezigen gepeild. Ook werd er doorgepraat in groepen. Behalve het bestuur van het Parkmanagement waren er vertegenwoordigers van verschillende type en grootte bedrijven, waaronder detaillisten. Een verslag van de sessie en aanbevelingen hoe nu verder volgen binnenkort.

De vervolggesprekken over de eerste opbrengst van de bijeenkomst en verkenningen door Bureau BUITEN staan op 16 juli met het bestuur van het PMK gepland. Dan ook wordt het vervolgtraject bepaald, zodat de visie-verkenning van Bureau BUITEN input betekent bij de vervolgaanpak van de gemeente om te komen tot een concrete kwaliteitsimpuls bedrijventerrein t Heen. In dit proces wordt ook het PMK betrokken.