Over ons


Bestuur Parkmanagement Katwijk

Henk Oostingh, voorzitter

Jan van den Anker, penningmeester

Aad van Duijn, secretaris

Dick van der Plas

Rob Grimbergen

Ton Lammers

 

 

Taken en activiteiten Parkmanagement

A. Belangenbehartiger voor de bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost,

B. Optimaliseren kwaliteit bedrijventerrein

 • Afspraken tegengaan zwerfafval en meeuwenoverlast
 • Melding schade en overlast
 • Tegengaan en bestrijden vandalisme en vormen van overlast
 • Kwaliteitsbewaking: Controlerondes en schouw bedrijventerrein

C. Verduurzamen

 • Energiescan, inclusief route zonnepanelen
 • Voorbereiden energie-transitie

D. Keurmerk Veilig-ondernemen (KVO)

 • Afspraken met politie, brandweer, GOA’s en gemeente(diensten)
 • Brandweeroefeningen
 • Kwaliteitsbewaking en BHV

E. Collectieve inkoop

F. Onderwijs arbeidsmarkt

G. Overleg gemeentebestuur

 

Initiatief Parkmanagement onderwijs – arbeidsmarkt gebeurt in samenwerking met het beroepsonderwijs. Uitvoerig programma gericht op:

 • Onderwijs – arbeidsmarkt
 • Inzet, noodzaak en start stage-activiteiten
 • Open huis 7 maart 2020 op bedrijventerrein;