Diensten


De Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (BVHK) werkt onder de naam Parkmanagement Katwijk. Het Parkaanagemement Katwijk (PMK) biedt collectieve diensten aan voor de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Deze diensten variëren van collectieve beveiliging door surveillance diensten,  camerabeveiliging gekoppeld aan een Videotoezicht Centrale (VTC) tot overeenkomsten met specifieke ondernemingen, zoals KPN. Tevens behartigt het PMK de belangen van de ondernemers in diverse overlegvormen. Bekende zijn het KVO (keurmerk veilig-ondernemen), tweemaandelijkks overleg met wethouder J. Knape namens het college van Burgemeester & Wethouders, Economie071, de werkgroep regionale Bedrijventerreinen-strategie en de Challenge revitaliseren bedrijventerrein ’t Heen.

Daarnaast is het PMK actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid op de gebieden van duurzaamheid en circulariteit. Aandachtspunten tevens zijn energie inkoop en inzamelen afval.

 

Camerabewaking/beveiliging

Vanaf november 2022 is in overleg met Gemeente, Huschka Beveiliging en andere experts ook het traject rond camerabewaking voor de terreinen ’t Heen en Klei Oost opgepakt. Met ingang van het eerste kwartaal 2023 vindt implementatie van camerasystemen plaats.

Huschka Beveiligers zijn ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden aanwezig op ’t Heen en Klei-Oost met mobiele surveillance.

Bij Onraad, bel Huschka Beveiligers: 06-45 26 8130  of Politie op 112
De politie ontvangt graag altijd een melding als er bij u is ingebroken of een poging tot inbraak of ander incident (vandalisme, verdachte auto, etc.) heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor altijd bellen met 0900-8844 (geen spoed, wel politie)

Glasvezel

In het eerste kwartaal van 2023 wordt het glasvezelnetwerk uitgerold door Glaspoort. Medio juni 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. Zie verder de nieuwspagina

Bestrijden meeuwenoverlast

Een aantal individuele ondernemers hebben een eigen methode ontwikkeld. De mogelijkheden voor collectieve maatregelen worden komende periode bekeken en kunnen dan hopelijk vóór de start van het broedseizoen geïmplementeerd worden. Wel heeft het PMK bemiddelen in het gaan plaatsen van roofvogel-vliegers.

 

Groenonderhoud

Er is regelmatig overleg met de Wijkbeheerder van de Gemeente Katwijk om te zorgen dat het kwaliteitsniveau van de groenvoorziening voor de openbare ruimte op orde is. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen geeft aan welke aspecten hierbij belangrijk zijn. Daarnaast is het aan de individuele ondernemer om z’n eigen terrein, tuin en of gazon netjes te houden. Veel ondernemers verzorgen dit zelf. Er zijn ook partijen op het bedrijventerrein of in de regio die dit voor u kunnen doen.

De belangenvereniging en de gemeente Katwijk staan op het punt (december 2016) om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor revitalisering van bedrijventerrein ’t Heen. Het idee is dat Parkmanagement Katwijk en de Gemeente na de revitalisering afspraken gaan maken voor collectief (groen)onderhoud van zowel publieke als private terreinen.