Ondernemers kiezen voor aanvullende inzet camerabewaking

Geplaatst op: 07 april 2022

Uitgelicht


De aanwezige leden van het Parkmanagement Katwijk stemden op de ALV van 6 april jl. in het gemeentehuis in met de voorgestelde opzet camerabewaking op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Een investering van ruim vier ton, die door de ondernemers betaald wordt. Instemming eveneens kreeg de planvorming om de zuidoosthoek van ’t Heen een kwaliteitsimpuls te geven. Tenslotte stemde de ALV in met de financiële verslaglegging over 2020 en 2021 en de begroting over 2022.

Op de ALV in het gemeentehuis Katwijk van Belangenvereniging van Ondernemers in ’t Heen en Klei Oost – Parkmanagement Katwijk – konden sinds drie jaar wederom de leden lijfelijk aanwezig zijn. Voorzitter Henk Oostingh schetste in zijn opening de betekenis van het parkmanagement, de rolverdeling onder de bestuursleden en gaf hij een toelichting op de visie, het jaarplan van het PMK en de economische ontwikkelingen.

Ook stemde de ALV in met de bestuurswisseling. Toegetreden tot het bestuur zijn Dick van der Plas (algemeen directeur KBM), Rob Grimbergen (directeur van het gelijknamige installatiebedrijf) en Jan van den Anker (voorheen directeur Van den Anker IJzerhandel Katwijk bv.). Tevens werd afscheid genomen van de bestuursleden Peter Jongejan en Leo van den Krogt.

Kwaliteitsimpuls

Dick van der Plas gaf een toelichting op de samen met de gemeente en de regio opgezette Challenge: het uitwerken van een plan om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen. “Speerpunt,” aldus Van der Plas, “ligt voor ons bij de zuidoosthoek van ’t Heen. Maar ook het extra creëren van kwalitatief goede ruimte middels ‘verdichten en verhogen’ om bedrijven te kunnen vestigen, blijft een aandachtspunt.”

Bestuurslid Ton Lammers lichtte de ontwikkelingen rondom het parkeerbeleid toe: “In eerste instantie door het invoeren van een vergunningensysteem voor vrachtauto’s. De hier op ’t Heen en of Klei Oost gevestigde ondernemers krijgen deze gratis. Daarmee wordt de parkeerdruk vanuit de regio gereguleerd. Mede vanwege de beveiliging staan veel ondernemers uit de regio namelijk met vrachtwagens op onze bedrijventerreinen geparkeerd. Zij zullen straks een vergunning moeten kopen.” Tevens schetste hij de wens om meer openbare laadpalen mogelijk te maken en om ruimte aan te wijzen voor een snellaadstation (voor elektrische auto’s) met eventueel de mogelijkheid van tanken met waterstof.

Camerabeveiliging

Rob Grimbergen verzorgde de toelichting op de inzet van camerabewaking. Hij schetste de opzet, namelijk de combinatie van inzet camera’s, fysieke bewaking door de beveiliger en het koppelen van de camerabeelden aan een videotoezicht-centrale, die geregistreerde zaken door geeft aan de beveiliger en/of politie. “Daarmee worden niet alleen incidenten geregistreerd, maar grijpt een beveiliger samen met de politie, direct in. Dat voorkomt vandalisme, ongewenste aanwezigheid van derden en zorgt voor het natrekken van verdachte voertuigen. “Een investering van ruim vier ton voor de komende zeven jaren,” legde Grimbergen uit, “die we doen naast de jaarlijkse kosten voor de beveiliging door Huschka Beveiliger.” Na enige discussie stemden de leden op de ALV in met de opzet om te komen tot een aanvulling met camerabewaking.

Aan penningmeester Jan van den Anker was het om de financiën toe te lichten en een akkoord aan de ALV te vragen voor de financiële verslaglegging over 2021 en het jaar 2020. Naast de begroting schetste hij de door de accountant goedgekeurde verslaglegging over het afgelopen jaar. De instemming van de ALV achteraf ook over 2020 was nodig – ondanks dat de financiële verantwoording aan de leden eerder digitaal (i.v.m. het corona-beleid) geschiedde – omdat de leden er nog niet ‘fysiek’ mee instemden. Met een applaus van de leden werd decharge en instemming geven over de genoemde jaren. Ook met de begroting ging de ALV akkoord.

Na de toelichting van de bestuursleden op de agendapunten van de ALV, gaf wethouder Jacco Knape een uitleg op de duurzaamheidsaanpak van de gemeente en dan in het bijzonder voor de bedrijventerreinen. “Samen doen we dat met de ondernemers in het parkmanagement,” aldus de wethouder. “Een werkwijze die leidt tot de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. We doen dat in goed overleg vanuit ieders verantwoordelijkheid.”

Foto-onderschrift boven: Toelichting op ALV van het parkmanagement

Foto-onderschrift: Voorzitter Henk Oostingh bedankte de aanwezigen en met name wethouder Knape. Hij gaf aan dat het PMK hoopt in een nieuw college weer met deze wethouder te mogen samenwerken.