Diensten

Ongecategoriseerd


Op deze pagina vind u meer info over collectieve diensten en/of voorzieningen.   Er wordt op dit moment een inventarisatie gemaakt bij de ondernemers. Daarnaast hebben we overleg met diverse leveranciers om straks een totaalpakket te kunnen aanbieden. Uiteraard is de ondernemer niet verplicht om gebruik te maken van deze diensten. Naarmate meer ondernemers mee doen, kan het echter wel voordeel opleveren en kunnen wellicht kostenbesparingen gerealiseerd worden.

De hieronder genoemde onderwerpen hebben een kleur gekregen: Groen;  hier is al aardig wat info aanwezig. Oranje; opgestart en eerste resultaten bekend. Rood; nog niet opgestart/uitgewerkt.

Onderwerpen

Afvalafvoer

Eerste gesprekken gevoerd met diverse afvalverwerkingsbedrijven in de regio o.a. VLK Groep en Meeuwenoord Groep. Door diversiteit aan bedrijven ook verschillende eisen en wensen van ondernemers. Nog géén concreet plan waarmee extra voordeel voor ondernemers behaald kan worden.

BHV/AED  
Op welke locaties is er een AED (Automatische Externe Defibrillator) en BHV (Bedrijfshulpverlening) aanwezig? In ieder geval heeft Huschka beveiliging altijd een AED in de surveillancewagen.

Via de volgende link krijgt u een overzicht van de geregistreerde AED’s in de omgeving. Rode Kruis – AED. Heeft u wel een AED, maar is deze niet geregistreerd, dan kunt u dat ook melden. Het Rode Kruis heeft tevens een handige App, zodat u ook op uw mobiel snel kunt zien waar een AED hangt. Tevens worden er handige EHBO tips gegeven. 

Camerabewaking/beveiliging    

Vanaf november 2016 is in overleg met Gemeente, SBB, Huschka Beveiliging en andere experts ook het traject rond camerabewaking weer opgepakt. Het idee is nu om door een extern expert (oud-politieman) een totaal veiligheidsplan voor ’t Heen en Klei-Oost te laten opstellen. Hiervoor zal in 2017 subsidie worden aangevraagd. Op basis hiervan krijgen we een goed inzicht in de mogelijkheden en kosten. Hierna kan de belangenvereniging, na overleg met de ondernemers, een gericht besluit nemen. Het plan zal zeer waarschijnlijk in juni 2017 klaar zijn. 

Huschka Beveiligers zijn ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden aanwezig op ’t Heen en Klei-Oost met mobiele surveillance. 

Bij Onraad, bel Huschka Beveiligers: 06-45 26 8130  of Politie op 112  
 
De politie ontvangt graag altijd een melding als er bij u is ingebroken of een poging tot inbraak of ander incident (vandalisme, verdachte auto, etc.) heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor altijd bellen met 0900-8844 (geen spoed, wel politie)

Energie
Er is op 26 september 2016 een inspiratie- en informatiebijeenkomst geweest van Energieke Regio Katwijk. Hierbij is o.a. aandacht besteed aan de fiscale stimulerings- en subsidieregelingen m.b.t. zonnepanelen. De verwachting is dat we medio 2017 nog een keer een dergelijke informatiebijeenkomst gaan organiseren, waar alle ondernemers voor uitgenodigd worden. Wilt u ondertussen in uw eigen onderneming aan de slag met energie en energiebesparing, neem dan contact op met Energieke Regio  of met ons. Parkmanagement Katwijk maakt namelijk sinds eind 2016 ook deel uit van de stuurgroep Energieke Regio. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Stefan van der Laan, secretaris bij 20Duurzaam20 en directeur bij Groene Woningen

Een andere partij uit de regio die u vanaf de start al kan helpen met energiebesparing is EE Care uit Sassenheim. Zij brengen de huidige energiekosten en –verbruiken in kaart. U kunt direct besparen op meetdienst, inkoop en controle van de facturen. Vervolgens kunnen de gerealiseerde besparingen gebruikt worden om verder te verduurzamen. 

Ondertussen heeft Parkmanagement Katwijk in samenwerking met de Gemeente Katwijk succesvol een subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland voor een onderzoek naar duurzaamheid en energiebesparing voor ’t Heen en Klei-Oost.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BouAd. De resultaten van dit onderzoek worden in april/mei 2017 verwacht. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de informatie aan de betrokken ondernemers gecommuniceerd wordt. Wellicht organiseren we tegen die tijd een speciale bijeenkomst over dit onderwerp. 

 

Glasvezel

Op dit moment inventariseren we de behoefte bij de ondernemers. Hoe meer deelnemers, hoe goedkoper het wordt om een glasvezel aan te leggen.  Ook voor dit onderwerp is eind 2016 succesvol subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Henk Kreft van Digitale bereikbaarheid heeft vooruitlopend op de subsidie al een vooronderzoek gedaan. Hierbij is geconstateerd dat de situatie voor digitale bereikbaarheid in ’t Heen al redelijk goed is. De situatie in Klei-Oost moet en kan beter. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan en worden ook marktpartijen geconsulteerd om de situatie in ’t Heen en Klei-Oost verder te optimaliseren. Zeer waarschijnlijk weten we in de zomer van 2017 precies waar we staan en welke maatregelen we moeten/kunnen nemen. Doel is betaalbare en goede digitale bereikbaarheid voor alle ondernemers (via glasvezel of snellere koperverbindingen). Ook voor dit onderwerp zullen we tzt een extra informatiebijeenkomst organiseren. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met de parkmanager. 

 

Bestrijden meeuwenoverlast

meeuw bij Reddy

 

 

  afb: Jonge meeuw bezoekt showroom Reddy Keukens 

Een aantal individuele ondernemers hebben een eigen methode ontwikkeld. De mogelijkheden voor collectieve maatregelen worden komende periode bekeken en kunnen dan hopelijk vóór de start van het broedseizoen in 2017 geïmplementeerd worden.
Link naar info van de gemeente.  

 

 

Bestrijden meeuwenoverlast is het afgelopen jaar uitgebreid onderzocht. Ze nestelen met name bij Alutech, voormalig Northgo terrein en Mebin. Platte daken op ’t Heen, de ideale broedplaats voor meeuwen zo lijkt het.  Bij het aanvliegen en wegvliegen laten de meeuwen hun behoefte vallen.
Die grote Meeuwenkolonies…daar moet toch iets tegen te doen zijn? Met de gemeente Katwijk en een extern expert – vd Helm milieubeheer om de tafel gegaan om mogelijkheden te bespreken. De Meeuw is een beschermde diersoort, dus strenge eisen. 
Conclusie: Verjagen mag, collectief bestrijden is en blijft lastig, hulpmiddelen als lasers, geluid, roofvogels  e.d. werken tijdelijk. Er treedt gewenning op.

Wat kan de ondernemer zelf doen? In periode januari t/m april regelmatig dak op (minimaal 3x per week) om meeuwen te verjagen en nestvorming te verhinderen (takjes e.d. weghalen). Als meeuwen eenmaal broeden, mag je ze niet meer verjagen evt. wel eieren schudden/dompelen?
Voor meer info svp rechtstreeks contact opnemen met Jacko Verdoes, gemeente Katwijk – j.verdoes@katwijk.nl  of van der Helm Milieubeheer – Merijn Loeve, Adviseur Ecologie  – 06-33618870 – m.loeve@vdhelm.nl

Meeuwen In het nieuws:

Clear Flight Solutions
Robotvalk tegen meeuwen 
Onderzoek tegen maatregelen meeuwenoverlast toegestaan
Onderzoek aanpak meeuwenoverlast Leiden, Haarlem en Alkmaar

Groenonderhoud

Er is regelmatig overleg met de Wijkbeheerder van de Gemeente Katwijk om te zorgen dat het kwaliteitsniveau van de groenvoorziening voor de openbare ruimte op orde is. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen geeft aan welke aspecten hierbij belangrijk zijn. Daarnaast is het aan de individuele ondernemer om z’n eigen terrein, tuin en of gazon netjes te houden. Veel ondernemers verzorgen dit zelf. Er zijn ook partijen op het bedrijventerrein of in de regio die dit voor u kunnen doen. 

De belangenvereniging en de gemeente Katwijk staan op het punt (december 2016) om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor revitalisering van bedrijventerrein ’t Heen. Het idee is dat Parkmanagement Katwijk en de Gemeente na de revitalisering afspraken gaan maken voor collectief (groen)onderhoud van zowel publieke als private terreinen. 

Bewegwijzering/bebording

Verbetering van bebording en bewegwijzering. In overleg met de gemeente maken we een inventarisatie van verkeersborden, straatnaamborden en andere bewegwijzering. We hebben besloten de grote borden bij de entree van ’t Heen (locatie Ambachtsweg en Lageweg) een ‘facelift’ te geven. Deze borden zijn begin december 2016 geplaatst. Op termijn worden deze borden mogelijk vervangen door digitale informatiezuilen. Overtollige bewegwijzering zal worden verwijderd. Daarna zullen we in overleg met leveranciers en gemeente kijken naar een alternatief.