Werkzaamheden project revitalisering wegen

Nieuwsbrief 2019 mei juni


Hierbij een update van de voortgang van project Revitalisering Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg in ’t Heen. De werkzaamheden aan de ventweg en het fietspad van de Ambachtsweg Zuidzijde (oneven-zijde) vorderen conform de planning. De straatwerkzaamheden aan de Ambachtsweg zijn bij de eerste drie bedrijvenblokken tot de Blokmakerstraat inmiddels nagenoeg gereed.

werkzaamheden-t-heen-201906.jpg

Het project revitalisering Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg in ’t Heen vordert conform planning. De werkzaamheden aan de ventweg en fietspad van de Ambachtsweg Zuidzijde, oneven-zijde, vordert gestaag. De fietsers worden omgeleid over het fietspad aan de Noordzijde van de Ambachtsweg.
De straatwerkzaamheden zijn bij de eerste drie bedrijvenblokken tot de Blokmakerstraat vrijwel gereed, waarbij ook het tankstation en het fietspad tussen de rotonde Zeilmakerstraat en de bedrijvenblokken al heringericht is. De nieuwe straatverlichting langs de fietspaden en ventweg worden vóór de zomervakantie aangebracht.

De werkzaamheden aan de oneven zijde duren naar verwachting tot eind juli 2019. Vanaf week 27 wordt gestart met de aanleg van het nieuwe riool aan Ambachtsweg even-zijde vanaf kruising Heerenweg tot Lageweg. De kruising Ambachtsweg/Heerenweg zal in week 27 voor circa anderhalve week afgesloten zijn voor het verkeer. Dat verkeer zal middels bebording worden omgeleid.
Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden starten de werkzaamheden aan de ventweg, incl. de aanleg van de parkeervakken van Ambachtsweg Noord (even-zijde) tussen Heerenweg en Lageweg. Het fietspad aan deze zijde valt buiten deze werkzaamheden en blijft als omleiding in gebruik.