Individuele korting op kosten collectieve beveiliging

Nieuwsbrief 2019 mei juni


Deze maand ontvangen de deelnemers aan de collectieve beveiliging op ’t Heen en Klei Oost (gemeente Katwijk) de factuur van Huschka Beveiligers. Het betreft de periode van beveiliging tot eind juli 2020. Voor het collectieve deel is een korting doorgevoerd. Deze korting is september vorig jaar afgesproken in de ledenbijeenkomst voor de deelnemers van het Parkmanagement Katwijk. Ook dit jaar komt er een voorstel over een korting van circa 30%.

Voor de deelnemers aan de collectieve beveiliging (SBB) die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost (gemeente Katwijk) en in de periode augustus 2018 t/m juli 2019 participeerden, volgt een korting van circa 30 % op de reguliere factuur. Deze korting wordt nu verrekend met de factuur voor het contractjaar 2019 – 2020. Op de ledenbijeenkomst van het parkmanagement september 2019, staat opnieuw een kortingspercentage geagendeerd.

ondertekening overeenkomst huschka en bvhk

De aansturing van de afspraken over de collectieve beveiliging ligt bij het bestuur van het Parkmanagement Katwijk. Het parkmanagement werkt er nadrukkelijk aan om het aantal free-riders van de collectieve beveiliging te verminderen (terug te brengen tot 0), zodat het kortingspercentage kan groeien.

Nut

De inzet van Huschka Beveiligers is effectief en doelmatig. Dankzij de preventieve werking van de surveillancewagens en de aanwezigheid van de medewerkers van Huschka Beveiligers op onze terreinen, worden vormen van overlast (vandalisme) en criminaliteit voorkomen en bestreden.

Beveiliger

Het opstellen en het houden van toezicht op de afspraken ligt bij het bestuur van het parkmanagement. Daarnaast is er regulier overleg met de politie, gemeente, Huschka Beveiligers en het parkmanagement over een zo optimaal mogelijke aanpak van de beveiliging. Gelet op het aantal daadwerkelijke incidenten, ook in vergelijking tot andere bedrijventerreinen, blijkt deze aanpak succesvol. De overeenkomst met Huschka Beveiligers loopt tot juli 2020. Maart 2020 wordt gesproken over een mogelijke verlenging.