Afspraak over wethouders-overleg

Nieuwsbrief 2019 mei juni


Het Parkmanagement Katwijk heeft afspraken gemaakt met het college van Burgemeester & wethouders om te komen tot een regulier overleg met de wethouders van Ruimtelijke Ordening en Economie, Onderwijs, Duurzaamheid. Daarbij is afgesproken dat het parkmanagement de belangen van alle op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemers vertegenwoordigt. Het overleg vindt vooral op ‘strategisch niveau’ plaats aan de hand van een concrete agenda. De bijeenkomsten worden regelmatig gecombineerd met een bedrijfsbezoek.

De gemaakte afspraak houdt in dat het parkmanagement de ondernemers vertegenwoordigt op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost en daarbij alle (bestuurlijke) zaken en ontwikkelingen over dit gebied bespreken met de wethouders. Hierover is afstemming met de ondernemersvereniging (KOV).

Voorzitter Henk Oostingh van Parkmanagement Katwijk: “Het overleg is gericht op de strategische/lange termijn ontwikkelingen, kent altijd een vooraf geaccordeerde agenda en wordt veelal gekoppeld aan een kort bedrijfsbezoek bij een onderneming op ’t Heen en of Klei Oost. Over sommige onderwerpen vindt tevens overleg in een ander gremium plaats: collectieve beveiliging, keurmerk veilig ondernemen (KVO). Desalniettemin komen deze belangrijke punten terug in het wethouders-overleg.”

henk-oostingh-parkmanagement-2019.jpg

Het overleg is oplossingsgericht, adviserend en de agendapunten zijn concrete onderwerpen. Het concreet zijn van deze agendapunten geeft de wethouders de mogelijkheid het ambtelijk voor te bereiden.

Na het wegvallen van de functie van een bedrijvencontactfunctionaris lopen de contacten van de parkmanager rechtstreeks met ambtenaren over de revitalisering/parkeerbeleid en voor de andere (meer algemene zaken) in eerste instantie via Maikel Bode.