Uitwerking samenwerking onderwijs bedrijfsleven

Nieuwsbrief 2019 maart


In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is er, net als in de rest van Nederland een nijpend tekort aan technische vakmensen. Voor de regio bevinden de tekorten zich met name in de bouw en de maakindustrie, maar ook in andere sectoren, zoals de zorg en de agrarische sector. Daarnaast is er behoefte aan anders geschoolde arbeidskrachten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering en voor innovatie en cross-overs van verschillende disciplines (zoals zorg en techniek). Het Parkmanagement Katwijk nam met het onderwijs het initiatief tot samenwerking gericht op straks meer gekwalificeerden in technische beroepen. Veel initiatieven starten dit voorjaar.

8.JPG

Het voorbereidend beroepsonderwijs in de regio, zoals het Vakcollege Rijnmond in Katwijk, verwachten ook dit jaar weer een daling van 14% in het leerlingenaantal. Ondanks dat staan zij voor de uitdaging om de instroom in de technische opleidingen te verhogen. Dit kunnen zij doen door te excelleren in hun technische aanbod en de beeldvorming te verbeteren waardoor leerlingen een realistisch beeld van techniek krijgen. Hoewel de scholen in de regio volop bezig zijn om hun onderwijs ‘toekomst-proof’ te maken, is er een extra impuls nodig om dit te kunnen doen. Het meer samen optrekken met het bedrijfsleven is daar een van.

Intentie

Vorige maand ondertekenden vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven en het onderwijs een intentie tot betere en vooral intensievere samenwerking.  Het gaat daarbij om afspraken over het organiseren van bedrijfsbezoeken, vormen van stages en meeloop-momenten. Ook het in contact brengen van de leerlingen met ondernemers en het aanbieden van klussen inclusief de beoordeling en coaching. Niet alleen het resultaat telt dan, maar vooral ook het leerproces waar de bedrijven in meewerken.

Bijzonder zijn de afspraken over het opzetten van een Technolab in onze gemeente, waar met name leerlingen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met techniek. Een uitdagend en innovatief kennismakingsprogramma gericht op basisschoolleerlingen, waar het leren en samenwerken met leerlingen uit het beroepsonderwijs deel van uitmaakt.

Momenteel verzamelt de parkmanager intentieverklaringen van technische bedrijven gevestigd op ’t Heen en Klei Oost over het plaatsen van stagiairs. Een onderdeel van de samenwerking is ook het organiseren van een open huis voor de bedrijven gevestigd op ’t Heen dit najaar.