Reconstructie wegen ’t Heen van start

Nieuwsbrief 2019 maart


reconstructie van de Lageweg, Ambachtsweg en Heerenweg startte de gemeente half maart met het kappen van de bomen. Inmiddels heeft het college van Burgemeester en wethouders een besluit genomen over de aanbesteding en daarmee de voorlopige gunning. De definitieve gunning zal 4 april volgen, mits er geen bezwaren worden ingediend. De maand april gebruikt het team van ambtenaren en deskundigen om met de aannemer de voorbereiding te bespreken en een inloopavond voor de in ’t Heen gevestigde ondernemers, samen met het Parkmanagement, in te plannen. Daarvoor krijgt u een aparte uitnodiging.

start reconstructie.JPG

Dit voorjaar starten de werkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen aan de Heerenweg, Ambachtsweg en een gedeelte van de Lageweg. Omdat deze wegen belangrijke aanvoerroutes zijn op het bedrijventerrein, is een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk. De renovatie gebeurt in verschillende fases. Francisco Grant, coördinerend ambtenaar van de gemeente: “De eerste fase zal komend kwartaal starten. Eén van de doelstellingen van de reconstructie is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de parkeerdruk doormiddel van optimalisering van de parkeergelegenheid. Tevens verbeteren we de uitstraling van het straatbeeld, zodat het bedrijventerrein voor zowel bestaande als voor nieuw te vestigen ondernemers aantrekkelijk wordt.

start recionstructie 2.jpg

Start

“Met de betrokken ondernemers is in het voortraject intensief contact geweest. In dit voortraject zijn er samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en is invulling gegeven aan het ontwerp,” aldus Francisco Grant. “De afgelopen periode werkten we hard om de plannen om te zetten in een bestek en te komen tot de gunning. Die voorbereiding duurde wat langer dan eerst verwacht. In de maand april of uiterlijk begin mei organiseren we vooraf aan de start van de werkzaamheden een inloopavond met de aannemer, waarbij de definitieve tekeningen en de planning getoond zullen worden.  Ondernemers kunnen dan eventueel vragen stellen over de uitvoering van het werk.”

Francisco Grant: “Heeft u aandachtspunten, zoals de bereikbaarheid, waar de gemeente mee rekening moet houden tijdens de uitvoering, stuurt u dan een e-mail naar het Parkmanagement Katwijk (M. 0615223217 of info@parkmanagementkatwijk.nl).