Overzicht activiteiten Huschka Beveiligers afgelopen 4 weken

Nieuwsbrief 2019 maart


De uitvoering van de beveiliging van de bedrijventerreinen ligt in handen van Huschka Beveiligers. Dagelijks rapporteren ze aan het Parkmanagement en geven zij de aangesloten ondernemers inzicht via een digitaal loket. De incidenten van de afgelopen weken (van 25 februari tot 24 maart) hadden voornamelijk betrekking op het melden van overlast, openstaande deuren en niet aangezette alarmering. Het Parkmanagement Katwijk besloot tijdens de bestuursvergadering van 21 maart jl. om de overeenkomst met Huschka een jaar te verlengen. Daardoor kan Huschka Beveiligers bij de facturering voor de periode tot juli 2020 de afgesproken korting van circa 30% op de collectieve kosten aan de deelnemers doorvoeren. “Deze korting wordt gefinancierd vanuit het parkmanagement en daarmee indirect door alle ondernemingen op ’t Heen en Klei Oost betaald. De eerste stap naar een bijna honderd procent dekking van deelnemers aan deze collectieve voorziening,” aldus voorzitter Henk Oostingh.

huschka 2.png

Huschka Beveiligers rijdt ’s-avonds/’s-nachts en in de weekenden controlerondes op de bedrijventerreinen. Daarnaast voert Huschka individuele opdrachten voor ondernemers uit die aanvullende diensten inkopen. Het collectieve deel stuurt het parkmanagement aan. Zeer frequent is er overleg om de incidenten te beperken en desgewenst acties te ondernemen. Ook vindt er overleg plaats tussen parkmanager, beveiliger en politie.  

De incidenten de afgelopen weken betroffen:

  • Melding kapot hekwerk bij bedrijf: 2
  • Overlast groep jongeren in Klei Oost: 2
  • Openstaande rolluiken bij beveiligd pand: 1
  • Alarmering pand niet aangezet: 1
  • Opengebroken opslagcontainer: 1
  • Lichten aangelaten in het pand: 2
  • Melding kapotte verlichting (lantaarnpaal): 3
  • Melding storten afval/vuil Ambachtsweg: 1

parkmanagement katwijk huschka beveiliging

Korting

Vanuit het Parkmanagement Katwijk ontvangen deelnemers met ingang van dit jaar voor het algemene deel van de beveiliging een substantiële korting. Deze korting wordt juni aanstaande verrekend. Het Parkmanagement streeft daarmee naar een 100%-deelname van ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. De gedachte daarbij is dat de kosten en baten daarvan voor alle ondernemers zijn.