Op weg naar een duurzaam ’t Heen – vrijwillig en verplicht

Nieuwsbrief 2019 maart


De ambities van de ondernemers op het industrieterrein ’t Heen om het bedrijfsterrein te verduurzamen zijn aanwezig en er is voldoende potentieel om de daken te vullen met zonnepanelen. Een mooie combinatie om te komen tot resultaat. Samen met Parkmanagement Katwijk is regionaal adviesbureau Energy Environment Care betrokken bij de invulling van deze ambities. Gemeente Katwijk ziet ook de noodzaak om de ondernemers op het bedrijfsterrein een steuntje in de rug te geven en heeft aan EE Care de goedkeuring gegeven voor het starten van een pilot bij ’t Heen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen kosteloos een jaar lang inzicht krijgen in hun energiegebruik via de portal van EE Care.

investering melden 1.jpg

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de gemeente Katwijk locatie-onderzoeken heeft gefaciliteerd voor de haalbaarheid van zonne-energie op bedrijfsdaken. Een tiental bedrijven heeft hier reeds gebruik van gemaakt. Inmiddels ontving men een rapport waarin de verschillende mogelijkheden zijn onderzocht.

Naast zonne-energie speelt ook het activiteitenbesluit per 1 juli, waarbij ondernemers met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas moeten voldoen aan een lijst van besparende maatregelen. Maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten verplicht worden uitgevoerd. Hierin is ook het inzichtelijk krijgen van het energiegebruik een belangrijke maatregel. Gemeente Katwijk ziet ook de noodzaak om de ondernemers op het bedrijfsterrein een steuntje in de rug te geven en heeft aan EE Care de goedkeuring gegeven voor het starten van een pilot bij ’t Heen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen kosteloos een jaar lang inzicht krijgen in hun energiegebruik via de portal van EE Care.

Tijdens een apart daartoe georganiseerde ondernemersbijeenkomst voor de bedrijven op het bedrijfsterrein ’t Heen zal EE Care de uitkomsten presenteren van de locatie-onderzoeken zon en het aanbod toelichten voor een jaar kosteloos monitoren van het energiegebruik. Op kennisniveau worden daarbij, naast de gemeente Katwijk, bouwAd en EE-care betrokken.