Geluidreductieplan

Nieuwsbrief 2019 maart


De afronding van de metingen in het kader van de procedures rondom het Geluidreductieplan voor ’t Heen nadert de afronding. De Omgevingsdienst verwacht een reductie van de aanname van de overschrijding van de geluidzone. De door het Parkmanagement Katwijk benaderde zelfstandige deskundige Ir. J. Granneman onderschrijft deze verwachting en geeft aan dat bij de nieuwe regelgeving de geluidzonering gemiddeld wordt en er sowieso geen probleem geldt voor ’t Heen. Wel vindt hij dat de gemeente eerder en sneller had moeten handelen om eventuele problemen te voorkomen.

toelichting geluidreductieplan .jpg

Marjolein Vonk, Accountmanager van de Omgevingsdienst West-Holland, meldde eind maart dat de Omgevingsdienst bezig is met het opstellen van de brieven waarin maatwerk (= voorschriften geluid) is opgenomen. De verwachting is dat deze brieven begin april zullen worden verzonden naar de bedrijven in ‘t Heen. Wanneer deze maatwerkprocedures succesvol zijn afgerond is de overschrijding van de geluidzone in ’t Heen naar verwachting significant gereduceerd. De Omgevingsdienst wil dat moment aangrijpen om met de bedrijven te communiceren.

't Heen op slot.jpg

Vanwege het belang van de ondernemers in ’t Heen liet het Parkmanagement Katwijk een onderzoek verrichten door Ir. Jan Granneman, expert in deze materie. Twee weken geleden gaf Granneman een toelichting aan het bestuur van het Parkmanagement. Hij deelt de verwachting dat er bij de nieuwe metingen/inschattingen geen problemen blijken. Het ‘op slot’ zijn van het bedrijventerrein ‘t Heen in verband met Omgevingsvergunning zal zijns inziens dan ook snel worden opgeheven. Hij vindt wel dat de gemeente eerder had moeten acteren om eventuele problemen voor bedrijven in ’t Heen te voorkomen.

Ir. Jan Granneman heeft inmiddels informatie toegestuurd waaruit blijkt dat de nieuwe regelgeving rondom de procedure Geluidreductieplan uitgaat van het middelen van geluid waardoor ’t Heen de komende jaren zeker voldoet aan de normering.