Eerste groep ondernemers in april van start met asbestsanering

Nieuwsbrief 2019 maart


Een aantal bedrijven aan de Scheepmakerstraat start met asbestsanering. Het betreft een aaneensluitende rij ondernemingen. Ze maken daarbij gebruik van de korting die middels het Parkmanagement afgesproken is. Tevens onderzoekt de parkmanager de route tot aanvullende subsidie i.v.m. het verduurzamen van de bedrijfspanden (zonnepanelen). Dit wordt rechtstreeks met de betreffende ondernemers in de Scheepmakerstraat opgenomen.

Het Parkmanagement Katwijk nam de afgelopen maanden het voortouw voor een ‘collectieve’ aanpak rondom asbestsanering. Het uitgangspunt is om een groep bedrijven op ’t Heen/Klei Oost, die uiteraard zelfstandig blijven in hun uiteindelijke keuzes en besluitvorming, te interesseren voor een gemeenschappelijke aanpak. Met de provincie Zuid-Holland kijkt het parkmanagement tevens naar subsidiemogelijkheden. De opzet van een collectieve aanpak is om te komen tot een korting op de kosten voor het inventariseren en het eventueel uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Inmiddels meldden zich 15 bedrijven. Van deze 15 start binnenkort een groep ondernemers in de Scheepmakerstraat met de asbestsanering (de panden liggen nagenoeg aansluitend aan elkaar).

asbestsanering.JPG

Inventarisatie

Een inventarisatie van de panden op het bedrijventerrein ’t Heen geeft aan dat er minimaal 40 panden in aanmerking komen voor een vorm van inventariseren en mogelijkerwijs saneren van asbest. Veelal zit er dan een vorm van asbest in de dakbedekking.

In 2024 moet de verwijdering van het asbest een feit zijn. De gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, gaan hierin een (controlerende) rol spelen. Omdat een tijdvak van vijf jaar snel verloopt, heeft het Parkmanagement Katwijk contact gelegd met een specialist, het bedrijf Biersteker uit Naaldwijk, om mee te denken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een aanpak.

In het geval dat deze specialist de inventarisatie doet en eventueel ook de vervolgwerkzaamheden, kan een ondernemer gebruik maken van een kortingspercentage dat het Parkmanagement Katwijk met Biersteker afsprak. De korting is afhankelijk gemaakt van het aantal deelnemers.

Het bedrijf Biersteker is een erkende onderneming voor het inventariseren en saneren van asbestdaken en biedt tevens de mogelijkheid om een offerte uit te brengen voor een aanvullende dakrenovatie. De onderneming heeft op het bedrijventerrein ’t Heen al meerdere panden geïnventariseerd, het asbest-dak gesaneerd en een nieuwe dakconstructie aangebracht.