Werkzaamheden wegen ’t Heen

Nieuwsbrief 2019 juli augustus


Bij dezen ontvangt u een update van de planning van de werkzaamheden tot en met september 2019. Met ingang van vrijdag 12 juli 2019 wordt de nieuwe fietspad/ventweg langs de Ambachtsweg ter hoogte van Ambachtsweg 3 t/m 17 (tussen het tankstation en Lageweg) in gebruik genomen. Vervolgens wordt maandag 15 juli het fietspad aan de even zijde uit het verkeer genomen en het fietsverkeer over de nieuwe fietspad/ventweg aan de oneven zijde omgeleid. Aansluitend gaat Van Eijk Leiden het fietspad en de inritten ter hoogte van Ambachtsweg 4 t/m 8 (tussen rotonde en Heerenweg) vervangen. Tevens brengt men het riool aan ter hoogte van Ambachtsweg 14 t/m 20 (tussen Heerenweg en Lageweg). Tijdens de bouwvakvakantie worden alle fietspaden opengesteld voor verkeer.

werkzaamheden-katwijkkopie.jpg  foto floor

Na de bouwvakvakantie wordt de fietsverkeersomleiding over de Ambachtsweg oneven zijde weer ingesteld en de ventweg en het fietspad Ambachtsweg ter hoogte van Ambachtsweg 14 t/m 20 (tussen Heerenweg en Lageweg) aangelegd. Na de bouwvakvakantie zal tevens ter hoogte van Lageweg 14-16 (tussen Ambachtsweg en Blekerstraat) het resterende deel riool aangelegd worden en gaat men de gasleiding vervangen. Vervolgens legt men de ventweg met parkeervakken, fietspad en voetpad in dit gebied aan.

Afsluiting

In het kader van de rioleringswerken zal de Heerenweg ter hoogte van de Ambachtsweg voor alle verkeer tot 13 juli afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via het kruispunt Ambachstweg/Heerenweg. Daarna is de Heerenweg weer bereikbaar via het kruispunt Ambachtsweg/Heerenweg.