Onderwijs en beroepsleven: Partners in de noodzakelijke beroepsscholing

Nieuwsbrief 2019 juli augustus


Op zaterdag 13 juli is de ondernemersvereniging één van de deelnemers op het Ondernemersplein, dat als onderdeel geldt van de Vrijmarkt/Haringrock Katwijk. De stand wordt deze dag ingericht met een groot accent op de samenwerking onderwijs – beroepsleven en het mede door het Parkmanagement Katwijk uitgewerkte concept om jongeren oriëntatievormen of stage-ervaringen op te laten doen bij bedrijven. De samenwerking is in de stand gevisualiseerd met een aantal foto’s van stagevormen. Vooral voor de langskomende en in deze regio gevestigde ondernemers is er een interactie georganiseerd om aan te haken bij de initiatieven. Doel is eventueel ‘opleider’ te worden en er daarmee voor te zorgen dat meer jongeren kiezen voor een beroepsopleiding en vooral daarmee binnen de techniek actief blijven.

ondernemers-kruiwagen-katwijk.jpg

In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is er, net als in de rest van Nederland, een nijpend tekort aan technische vakmensen. In 2018 was er in de Duin- en Bollenstreek vraag naar circa 1800 technische arbeidskrachten. De tekorten bevinden zich met name in de bouw en de maakindustrie, maar ook in andere sectoren, zoals de zorg, agrarische sector, horeca, voedings- en genotsmiddelenindustrie en installatiebranche (ook koudetechniek). Er is tevens behoefte aan anders geschoolde arbeidskrachten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering, innovatie en cross-overs van verschillende disciplines (zoals zorg en techniek). Meerdere ondernemingen geven aan niet te kunnen groeien ondanks een stijgend aanbod aan orders, vanwege een gebrek aan voldoende geschoold personeel.

Groeien

Vmbo-scholen in de regio verwachten een beperkte groei (zoals het Vakcollege Rijnmond) of een lichte daling van het leerlingenaantal. Zij staan daarmee voor de uitdaging om de instroom in de technische profielen flink te verhogen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld leerlingen een realistisch beeld van techniek te geven en de affiniteit voor een technische carrière te laten groeien. Een samenwerking met het regionale bedrijfsleven en het basisonderwijs is daarbij een noodzaak. Belangrijk daarbij is dat in het vernieuwde onderwijsaanbod de technische behoefte van de regio duidelijk zichtbaar is en inhoudelijk terugkomt: Technische opleidingen die passen bij de regionale behoefte van het bedrijfsleven.

onderwijs-bedrijfsleven-katwijk.jpg

Het Katwijkse beroepsleven pakt de verantwoordelijkheid op door het gaan versterken van de relatie onderwijs – bedrijfsleven. De KOV en het Parkmanagement Katwijk, samen met de gemeente Katwijk en de Rabobank Leiden, staan voor een aanpak, waarbij oriëntatie/introductie, stagevormen en samenwerking centraal staan. Het door het Parkmanagement met de ondernemersvereniging en het onderwijs uitgewerkte concept, gaat uit van de volgende aanpak:

Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld een bedrijf te bezoeken

  • Kleine groepjes leerlingen in het 2e leerjaar vmbo bezoeken onder begeleiding een bedrijf;
  • Het bezoek is gekoppeld aan een lesbrief met vragen/opdrachten die de leerling uitwerkt;

Snuffelstages en oefenstages

Snuffel- of oriënteringsstages bij bedrijven vanaf het 2e en/of 3e leerjaar. Het gaat om vormen van ondersteund praktisch leren.

Bezoek en betrokkenheid van ondernemers aan de opleiding

Ondernemers bezoeken de onderwijsinstelling. Leerlingen geven aan de hand van het project/de werkopdracht waarmee men bezig is een toelichting op hun onderwijs.

  • De bezoekende ondernemer noteert zijn feedback en neemt deze door met de leerling;
  • Eén van de ondernemers veralgemeniseert deze feedback en koppelt terug. De docent kan hierop reageren.

Ondernemers schrijven een klus uit voor leerlingen uit het vmbo

Ondernemers geven een relevante klus op. Vanuit het bedrijf geeft een medewerker een toelichting en instructie op school. Eventueel worden materialen beschikbaar gesteld. De uitgevoerde klussen worden beoordeeld door een panel van ondernemers. De nummers 1 tot en met 3 ontvangen een prijsje.

Open huis

Er komt medio november een open dag bij de bedrijven op het bedrijventerrein waar leerlingen een bezoek brengen. De leerling krijgt een formulier met opdrachten mee dat hij/zij ingevuld inlevert (voor beoordeling) bij de docent.

MakerSpace

In 2020 is er ook in de regio Katwijk een MakerSpace (voor leerlingen van het basisonderwijs) ingericht. Leerlingen in het basisonderwijs kunnen hier kennismaken met techniek, proefjes doen, werkstukken voorbereiden en spelenderwijs geïntroduceerd worden in de interessante en aantrekkelijke wereld van techniek.

Geïnteresseerden kunnen meedoen door zich te melden bij het Parkmanagement (info@parkmanagementkatwijk.nl), de KOV of bij de stand van de ondernemersvereniging op het Ondernemersplein op 13 juli.