Nee tegen vestiging Kringloopwinkel nabij de Milieustraat

Nieuwsbrief 2019 juli augustus


Het parkmanagement heeft het bestuur van De Brug, waar de Kringloopwinkel onder valt, aangegeven tegen een (nieuwe) vestiging te zijn op het bedrijventerrein ’t Heen. Het bestuur van de Kringloopwinkel verkent momenteel een vorm van nieuwbouw in de nabijheid van de Milieustraat. Ook de wethouders Mostert en Knape zijn van de visie van het Parkmanagement op de hoogte gesteld. Een goed alternatief is volgens het Parkmanagement de voormalige vestiging van de Gamma aan de Ambachtsweg.

Het bestuur van de stichting De Brug is bezig met het uitwerken van nieuwbouwplannen voor de Kringloopwinkel in het ’t Heen. De door De Brug gewenste nieuwbouw ligt naast de Vink Groep, in de buurt van de Milieustraat en het parkeerterrein voor vrachtwagens.

Namens het parkmanagement gaf Henk Oostingh in een overleg met bestuursleden en vertegenwoordigers van de Kringloopwinkel aan geen ruimte te zien voor vormen van detailhandel en dus ook niet voor de Kringloopwinkel op dit deel van het bedrijventerrein. De enige strook op ’t Heen waar vormen van detailhandel toegestaan zijn, is de Ambachtsweg of het zuidelijk deel daarvan. Dit is, aldus Oostingh, een reeds langer bestaande afspraak met het college, voortkomend uit het verplaatsen van grote winkelbedrijven (zoals meubels/auto’s) uit de dorpskern naar het industriegebied. Afgesproken is dat de terreinen voor de vestiging van aan industrie en handel gerelateerde ondernemingen zijn en dat de vestiging van detailhandel behalve op de genoemde strook, niet akkoord is.

kringloopwinkel katwijk  henk oostingh parkmanagement 2019

Motivatie

Henk Oostingh motiveert de uitspraak door het geven van een aantal voorbeelden, zoals de ongewenste verkeersbewegingen en/of het onnodig aantrekken van particulieren die niet voor de gevestigde bedrijven of hun activiteiten, komen; dit ook in relatie tot de (door de ondernemers bekostigde) beveiliging van het industrieterrein. Het Parkmanagement vindt ook dat de Milieustraat (onder de huidige condities) feitelijk niet past in de opzet van het bedrijventerrein.

Het parkmanagement denkt dat met enige aanpassingen met het voormalige Gamma-gebouw een prima oplossing voor de Kringloopwinkel te vinden is, welke niet duurder hoeft te zijn dan een volledige nieuwbouw. Benadrukt wordt dat het parkmanagement niets tegen Stichting De Brug heeft en hun maatschappelijke betrokkenheid waardeert.