Verduurzamen middels energiescan en zonnepanelen

Nieuwsbrief 2019 januari


EE Care uit Voorhout mag namens de gemeente Katwijk ondernemers op ’t Heen en Klei Oost een gratis zonnescan aanbieden om te kijken hoeveel zonnepanelen op het bedrijfsdak geplaatst kunnen worden en wat de kosten/baten zijn bij realisatie van zonnepanelen. Normaal kost zo’n scan 2500 euro. U leert uit de informatie van de scan veel over uw energieverbruik en krijgt tips voor besparingen. Samen met het Parkmanagement Katwijk is een aantal ondernemingen benaderd om mee te doen met de eerste pilot. De ondernemer krijgt hiermee zicht op zijn verbruik en informatie over een duurzaam programma met zonnepanelen die een ‘productie’ van ruim 20 jaar hebben en na 7 jaar zorgen voor een terugverdien-effect. Interesse: meldt u aan bij het Parkmanagement Katwijk.

Energie-adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) uit Voorhout (gemeente Teylingen) gaat, na overleg en met betrokkenheid van de gemeente Katwijk, een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren bij een aantal bedrijven op de beide industrieterreinen. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de regeling Projectsubsidie Planvorming Bedrijventerreinen van de Provincie Z-H. Bij zowel ondernemers als de gemeenten is er een behoefte aan expertise en ondersteuning voor het onderwerp toepassing zonne-energie op bedrijfsdaken. Parkmanagement Katwijk is betrokken bij dit project.

zonnepanelen-1-parkmanagementkatwijk.jpg  zonnepanelen-2-parkmanagementkatwijk.jpg

Doel van het project

EE Care is een regionaal werkend energie-adviesbureau met veel ervaring op het gebied van energiebesparing, monitoring, inkoop en duurzame energie. Meer informatie over het adviesbureau vindt u op www.eecare.nl

Het doel van het Katwijkse project is inzage te krijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid van opwekking van zonne-energie op bedrijfsdaken. Na het onderzoek is de ondernemer in staat een weloverwogen beslissing te nemen om daadwerkelijk zonnepanelen te realiseren en heeft hij informatie in welke vorm dit gefinancierd wordt. Tevens kan worden ingeschreven op de subsidieronde SDE+ 2019 voor subsidie op duurzaam opgewekte energie.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren heeft EECare een kopie van u energiefactuur (leverancier en netbeheerder Liander) nodig. Tevens hebben zij de energiegebruiksgegevens op uurbasis nodig. Om dit te verkrijgen is een getekende machtiging noodzakelijk. Vervolgens brengt EECare het energiegebruik voor u online in beeld. Dit kunnen zij kosteloos aanbieden omdat hun kosten lager zijn dan de korting die wij zullen bedingen bij het meetbedrijf.

 

Interesse

De bedrijven die in de pilot meedoen, betalen geen kosten. Voor andere ondernemers geeft EE Care vooraf inzicht in eventuele kosten voor het onderzoek.  Geïnteresseerden melden zich bij het Parkmanagement Katwijk. Een klein aantal ondernemingen maakt nog kans op de gratis scan. Na aanmelding neemt EE Care met u contact op voor het maken van een afspraak voor het locatie-onderzoek bij u op het bedrijf. EE Care kan ook een rol spelen bij de inkoop van energie. In de volgende nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk gaan we hierop in.