Verantwoording activiteiten 2018

Nieuwsbrief 2019 januari


Het organiseren en bevorderen van de beveiliging van de bedrijventerreinen, werken aan het verduurzamen, betrokken zijn bij de oplossing van problemen en vooral goed en intensief in gesprek blijven met de gemeente om de kwaliteit en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen optimaal te houden. Dat zijn in werkwoorden samengavet de activiteiten van het Parkmanagement Katwijk. Voor en door de ondernemers en vooral praktisch gericht op concrete oplossingen. Begin januari verantwoordde Henk Oostingh kort de inzet van het afgelopen jaar aan het Ondernemersfonds Katwijk (OKF).

bijeenkomst.JPG  reconstructie wegen.jpg  klei oost.JPG

Voorzitter Oostingh van het Parkmanagement Katwijk vindt het afgelopen jaar een succesvol en belangrijk jaar waarin veel gebeurde. Een aantal feiten op een rij:

 • De aansturing van de beveiliging van de bedrijventerreinen en van de op de terreinen gevestigde bedrijven is sinds het voorjaar van 2018 een onderdeel geworden van de activiteiten van het Parkmanagement Katwijk;
 • Medio maart werd er een enquête gehouden onder de leden van het Parkmanagement. Deze enquête had een hoge respons en bracht in kaart waar de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van de op de terreinen gevestigde ondernemers liggen. Deze prioritering is mede leidraad voor het bestuur van het parkmanagement;
 • Gewerkt werd aan een aantal ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, waarbij specifiek de belangen van de ondernemers vertegenwoordigd worden:
  • Reconstructie wegen in 2019 (in 1e instantie Lageweg, Ambachtsweg en Heerenweg);
  • Opstellen aanpassing infrastructuur en verkeersroutes ’t Heen;
  • Ondersteunen uitvoering geluidreductieplan, zodat o.a. de Hinderwet-procedures weer normaal verlopen kunnen;
  • Betrokkenheid bij de visieontwikkeling van de (regionale) bedrijventerreinen in de nabije toekomst. Input voor lokale en provinciale beleidsontwikkelingen van de bedrijventerreinen voor de korte en lange termijn;
  • Nakomen afspraken Keurmerk veilig Ondernemen voor ’t Heen en Klei Oost en werken aan een verlenging voor de komende drie jaar. In het KVO staan de belangen van de ondernemers centraal en staat beschreven hoe deze met gemeente, politie, brandweer en gemeentelijke diensten worden behartigd;
  • Opstellen en uitvoeren convenant tegengaan van zwerfafval voor de beide bedrijventerreinen;
 • Het starten van een digitale nieuwsbrief aan de gevestigde ondernemers, inclusief een aantal geselecteerde contacten, zoals het college van B & W en beleidsambtenaren;
 • Betrokkenheid bij een collectieve aanpak met korting, voor wat betreft de verplichte asbestsanering. Voor een groot aantal bedrijven op het bedrijventerrein (voornamelijk ’t Heen) geldt de verplichting dat het uiterlijk 2024 gerealiseerd is. Een door het Parkmanagement gemaakte inventarisatie leert dat 40 panden te maken hebben met asbest in het dakbeschot. Momenteel loopt de verkenning, waarbij een aantal bedrijven zich aanmeldde voor de collectieve aanpak. Het aantal deelnemers bepaald de korting;
 • Als gevolg van de wens te verduurzamen op de bedrijventerreinen bij het gemeentebestuur van Katwijk en veel ondernemers, bemiddelt het Parkmanagement bij een project om ondernemers mee te laten doen aan een energiescan, inclusief een advies voor plaatsing van zonnepanelen. In dat kader wordt onderzocht in hoeverre een aanbod van collectief ingekochte energie voordelen heeft voor de gevestigde ondernemers;
 • De digitale bereikbaarheid werd onderzocht en door de bemiddeling van het Parkmanagement, op meerdere plaatsen op de terreinen waar dat nodig was, drastisch verbeterd.