Uitvoering geluidreductieplan ’t Heen

Nieuwsbrief 2019 januari


De Omgevingsdienst startte in oktober 2018 met de uitvoering van het geluidreductieplan in ’t Heen. Inmiddels is een groot deel van de bedrijven geïnterviewd over hun bedrijfsvoering. Dit gebeurde om een beeld te krijgen van hun huidige geluiduitstraling, zodat het rekenmodel van ’t Heen kan worden geactualiseerd. Het hoofddoel daarbij is om (geluid)ruimte te maken voor nieuwe initiatieven en bedrijven in ’t Heen.

Bij de start van het project heeft de Omgevingsdienst zich gericht op de zogenaamde type-A en type-B-bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit. Bijvoorbeeld garagebedrijven, winkels en kantoren. Kortom bedrijven met een beperkte milieu-impact op de omgeving.

In haar aanpak concentreert de Omgevingsdienst zich in eerste instantie op de A- en B-bedrijven die zijn gelegen langs de randen van het industrieterrein en/of bedrijven die onevenredig veel geluid produceren binnen het rekenmodel. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven die binnen het rekenmodel ’s avonds en ’s nachts veel geluid uitstralen, maar in werkelijkheid zijn de betreffende bedrijven op die tijdstippen niet actief.

henk met omgeving.JPG Geluidmeter.JPG

Positief effect

Deze bedrijven (met veel in de praktijk onbenutte geluidruimte in de avond en nacht) vormen de sleutel voor het slagen van het geluidreductieplan.Zij kunnen in de komende periode bericht verwachten van de Omgevingsdienst naar aanleiding van het interview. Hierin zal de besproken bedrijfsvoering zijn vertaald naar nieuwe actuele maatwerkvoorschriften. De Omgevingsdienst rekent hierbij op de medewerking van de betrokken bedrijven. Als de voorschriften zijn vastgelegd, kan de balans qua geluid opnieuw worden opgemaakt. Deze nieuwe maatwerkvoorschriften zullen een positief effect hebben op het geluidplaatje.

Naar verwachting zal het in de komende periode ook nodig zijn om enkele vergunningplichtige type-C-bedrijven uit het rekenmodel te onderzoeken en in samenwerking te actualiseren om ervoor te zorgen dat ’t Heen ‘akoestisch’ weer in zijn jasje past!

De omgevingsdienst verwacht aan het einde van het voorjaar een rapportage met resultaten van het geluidreductieplan te kunnen publiceren.