Beveiliging bedrijventerreinen

Nieuwsbrief 2019 januari


De uitvoering van de beveiliging van de bedrijventerreinen ligt in handen van Huschka Beveiligers. Dagelijks rapporteren ze aan het Parkmanagement en geven zij de aangesloten ondernemers inzicht via een digitaal loket. Gelukkig troffen onze bedrijventerreinen tijdens de jaarwisseling geen grote calamiteiten. De inzet van de beveiliging in samenwerking met het parkmanagement was gericht op preventie en een adequate surveillance. De incidenten van de afgelopen vijf weken bleven voornamelijk beperkt tot schadegevallen en het sluiten van open ramen/deuren.

Huschka Beveiligers rijdt ’s-avonds/’s-nachts en in de weekenden controlerondes op de bedrijventerreinen. Daarnaast voert Huschka individuele opdrachten voor ondernemers uit die aanvullende diensten inkopen.

Henk en Emill.JPG  Beveiliger

Het collectieve deel stuurt het parkmanagement aan. Zeer frequent is er overleg om de incidenten te beperken en desgewenst acties te ondernemen. Ook vindt er overleg plaats tussen parkmanager, beveiliger en politie.  

Korting

Vanuit het Parkmanagement Katwijk ontvangen deelnemers voor het algemene deel van de beveiliging een substantiële korting. Het Parkmanagement streeft naar een 100%-deelname van ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. De gedachte daarbij is dat de kosten en baten daarvan voor alle ondernemers zijn. Een puntensysteem, waarin onder andere de grootte en bepaalde risico’s van het bedrijf meetellen, bepaalt de bijdrage voor het collectieve deel van de beveiliging.

Heb u vragen: zoek contact met het Parkmanagement Katwijk.

Het overzicht van de periode 5 december 2018 tot 20 januari 2019:

Verlichting aan                                                          2

Beschadigingen aangetroffen                                   2

Open ramen/deuren/niet afgesloten pand              4

Omgevallen hekwerk                                                2

Gevaarlijke objecten gedumpt*                                1

Melding kapotte straatverlichting                            6

*Grote objecten die makkelijk door ramen van de nabijgelegen panden geworpen kunnen worden.