Kort Nieuws

Nieuwsbrief 2019 februari


De CDA-fractie van de gemeente Katwijk is onder de indruk van de vele en belangrijke activiteiten van het Parkmanagement Katwijk en roept op tot een hechte samenwerking met bestuurlijk Katwijk. Dit gaven eind februari de bezoekende fractieleden aan. De oproep in de vorige nieuwsbrief om op de bedrijventerreinen het aantal AED’s aan te melden, slaat aan. Het aantal gemelde systemen is verdubbeld. Maart aanstaande vindt de aanbesteding plaats voor de reconstructie Ambachtsweg, Lageweg en Heerenweg. Dat betekent een start van de werkzaamheden in het tweede kwartaal van dit jaar. Inmiddels is er een vergunning afgegeven voor het kappen van een aantal bomen. Die werkzaamheden starten de komende weken. Vooraf aan de daadwerkelijke reconstructie organiseert het parkmanagement met de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst. Ook krijgen de direct betroffen ondernemers informatie over de werkzaamheden en de planning toegestuurd.

reconstructiewegen.jpg

 

CDA-fractie op bezoek

De leden van de CDA-fractie uit de Katwijkse gemeenteraad bezochten 20 februari het Parkmanagement op de Blekerstraat 3. De lokale politici lieten zich tijdens hun werkbezoek informeren over een aantal activiteiten waarbij het parkmanagement actief is en die ook van belang voor de gemeente zijn: Bemiddelen in een collectieve aanpak asbestsanering (met een korting voor de ondernemers die meedoen), de betrokkenheid bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente (o.a. middels de energie-scan en advisering gebruik zonnepanelen), reconstructie wegen ’t Heen, bevorderen digitale bereikbaarheid, beveiliging bedrijventerreinen, betrokkenheid bij de visieontwikkeling bedrijventerreinen in de regio en het werken aan een kwalitatief hoogwaardig terrein (middels het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), convenant bestrijden zwerfafval). De fractieleden reageren enthousiast op de werkwijze van het parkmanagement en gaven aan een luisterend oor te hebben. Verder roepen zij de bestuurders op frequent overleg met het bestuur Parkmanagement Katwijk te starten.

CDA bezoekt Parkmanagement.jpg

 

AED’s in ’t Heen en Klei Oost

De oproep in de vorige nieuwsbrief om de op de bedrijventerreinen aanwezige AED’s officieel te melden, werkt. Het aantal geregistreerde AED’s in ’t Heen/Klei Oost verdubbelde. Toch heeft een aantal ondernemers de registratie middels de site hartvoorveiligheid.com, of hartslagnu.nl nog niet geregeld. Deze registratie is snel gebeurd en daarmee maakt de AED  onderdeel uit van een regionale voorziening die goed vindbaar is en direct zorgt voor adequate hulpverlening.

Hebt u de cursus ‘Reanimatie (inclusief AED)’ met succes gevolgd (bijvoorbeeld als BHV-er)? Sluit u dan ook aan als burgerhulpverlener. Dit kan via harstslagnu.nl.

Nogmaals; registreer nog vandaag uw AED: hartvoorveiligheid.com.

 

AED