Invoering Informatieplicht energiebesparing

Nieuwsbrief 2019 februari


De overheid wil dat bedrijven en organisaties met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas voor 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen doorgevoerd gaan worden. Het gaat niet om een vrijblijvende melding, want de informatieplicht geldt daarbij voor alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Een schatting geeft aan dat het in Nederland om 100.000 – 125.000 bedrijven/instellingen gaat. Voor de ondernemingen in ’t Heen en Klei Oost betekent het dat zo’n driekwart van alle bedrijven te maken krijgen met de meldingsplicht. Het Parkmanagement Katwijk organiseert dit voorjaar een informatiebijeenkomst voor alle in Katwijk gevestigde ondernemers.

Duurzaamheid is een onderwerp wat niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Nederland loopt echter achter als het gaat om het halen van de doelstellingen uit het energieakkoord en klimaatakkoord (Parijs). Om de doelstelling toch te realiseren is per 1 januari 2019 de wet informatieplicht ingevoerd. De wet komt voort uit de wet Milieubeheer (1993). Deze wet is van toepassing voor organisaties die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken en beschrijft dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, door de ondernemer moeten worden doorgevoerd.  Het gaat hier om 100.000 – 125.000 organisaties in Nederland.

Gerard en kees.JPG

De afgelopen 25 jaar is er niet tot nauwelijks toezicht uitgevoerd op wet. Deze taak ligt bij de gemeenten en omgevingsdiensten. Per 1 januari 2019 kwam hier verandering in. De bewijslast is namelijk omgedraaid. Voor 1 juli 2019 moeten organisaties met bovengenoemde verbruiken aangeven wat ze gedaan hebben op het gebied van energiebesparing. Dit proces gaat zich elke vier jaar herhalen. De overheid zal per branche lijsten opstellen met maatregelen die genomen moeten worden.

investering melden 1.jpg

Kansen

De investeringen in energiebesparende maatregelen zijn vaak interessante businesscases. Veelal zijn er subsidies, fiscale voordelen te verkrijgen en aantrekkelijke financieringsvoorwaarden van toepassing. De lijsten met maatregelen worden binnenkort gepubliceerd.

investering melden 2.jpg

 

Het Parkmanagement Katwijk reikt dit voorjaar, in samenwerking met een aantal adviesbureaus en/of accountants in onze gemeente, de ondernemers informatie aan over deze meldingsplicht. Bij voldoende interesse en indien er voldoende concrete informatie beschikbaar is, zullen wij een presentatie voorbereiden en samen met een aantal deskundigen tijdens een informatiebijeenkomst presenteren.

Hebt u tussentijds vragen, dan kunt u ook contact opnemen met Gerard Hoek van de bouAd Adviesgroep (gerard.hoek@bouad.nl).

Op de foto: Kees van der Veen en Gerard Hoek van bouAd Adviesgroep