Digitale bereikbaarheid ook op Klei Oost-zuid

Nieuwsbrief 2019 februari


Het Parkmanagement Katwijk heeft – in samenwerking met de stichting Digitale Bereikbaarheid – een succesvol traject voor wat betreft de digitale bereikbaarheid op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost afgelegd. Deze digitale bereikbaarheid werd onderzocht en op meerdere plaatsen waar dat nodig was op de terreinen, drastisch verbeterd. Dat laatste geldt echter niet voor het gebied dat aangeduid wordt als Klei Oost-Zuid. Parkmanagement Katwijk vraagt de gemeente om actie. Er liggen namelijk kansen.

klei oost

Uit een door de gemeente Katwijk geïnitieerd onderzoek door de stichting Digitale Bereikbaarheid blijkt dat er voor het gebied Klei Oost-Zuid geen goede voorzieningen zijn voor een digitale bereikbaarheid en dat daarmee die bereikbaarheid (erg) slecht is. Vandaar dat het Parkamanagement Katwijk de gemeente benaderde met de vraag om snel tot actie over te gaan en aan te sluiten bij de ontwikkeling in het kader van het project ‘Duin- en Bollenstreek glasvezelnetwerk’. Hier liggen kansen om snel te komen tot een betere digitale bereikbaarheid.

Door eerdere initiatieven van het Parkmanagement Katwijk blijkt dat inmiddels het kopernetwerk voor >90% van de gevestigde bedrijven in ’t Heen en Klei Oost op een zeer acceptabel niveau is gebracht met een internetsnelheid van 100Mb/s. Hiermee voldoet het (koper)netwerk aan alle drie de onderzochte normen van 30Mb/s, 100Mb/s en 100Mb/s betaalbaar.

Een prettige bijkomstigheid daarbij voor de bedrijven is dat de uitvoerder (KPN) geen extra kosten in rekening bracht/brengt. Tenslotte geldt dat er voor bedrijven met een hogere bandbreedtebehoefte een glasvezelnetwerk beschikbaar is, weliswaar tegen hogere tarieven.

De conclusie van de stichting Digitale Bereikbaarheid, die het onderzoek op verzoek van het Parkmanagement deed, was duidelijk: Voor de MKB-bedrijven in ’t Heen en Klei Oost is er een zeer acceptabele oplossing gecreëerd middels de koperupgrade van KPN.

kaart gebied parkmanagementkatwijk 01

Minder

Dat laatste geldt echter niet voor het gebied Klei Oost-Zuid. Uit een al eerder door de gemeente Katwijk geïnitieerd onderzoek door de stichting Digitale Bereikbaarheid blijkt dat er geen goede voorzieningen zijn en daarmee de bereikbaarheid in dit gebied slecht is. Vandaar dat het Parkamanagement Katwijk de gemeente vraagt om aan te sluiten bij het project ‘Duin- en Bollenstreek glasvezelnetwerk’. Namens het Parkmanagement Katwijk vroeg Peter Jongejan om aandacht voor dit gebied. “Welke (markt)partij deze aanpak verricht, is voor ons verder niet relevant. Wel hebben we in het vorige traject goede ervaringen opgedaan met de stichting Digitale Bereikbaarheid.”

Het Parkmanagement vindt dat een moderne, goede facilitering van de ondernemers die in dit gebied gevestigd zijn, c.q. zich vestigen, voorop staat. Verder gaf het Parkmanagement Katwijk de gemeente en de gemeentelijke projectleider aan desgewenst in dit traject een rol te willen/kunnen spelen. “Het belang van de aldaar gevestigde ondernemers is daarin maatgevend”.