Planning

Nieuwsbrief 2019 april


Globaal ziet de planning van de werkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen er als volgt uit: Start maandag 6 mei met de reconstructie van het fietspad en de parallelweg Ambachtsweg oneven nummers tot de Lageweg. Vervolgens gaat het project verder met de reconstructie van het fietspad aan de even zijde van de Ambachtsweg en de aanleg van de nieuwe parallelweg en gaat de aannemer verder in de Lageweg. Tijdens deze werkzaamheden zal de Ambachtsweg in beide richtingen bereikbaar blijven.

faseringREV3.jpg

Als de reconstructie van de fietspaden en de parallelwegen medio november 2019 zijn afgerond, wordt er op de Ambachtsweg een eenrichtingverkeer ingesteld zodat de asfaltlaag en de aangrenzende parkeerplaatsen kunnen worden aangebracht. Naar verwachting zal voor de kerstdagen 2019 de asfaltweg in de Ambachtsweg weer in beide richtingen bereikbaar zijn.

De fase van éénrichtingsverkeer aan de Ambachtsweg en de Lageweg (tussen Zeilmakerstraat en Blekerstraat) is in de periode van 30 september tot de kerstdagen (10 weken). In deze periode wordt ook het aansluitende deel Heerenweg (tussen Ambachtsweg en Blekerstraat) aangepakt (van 7 november tot die kerstdagen).
De andere twee blokken van de Heerenweg worden in 2020 aangepakt. Dit gaat gefaseerd per vak tussen de kruispunten. Vooraf aan dit deel van de reconstructie Heerenweg komt er opnieuw een inloopavond en worden de ondernemers tevens schriftelijke geïnformeerd door de aannemer.