Informatie over start werkzaamheden Ambachtsweg, Lageweg en Heerenweg

Nieuwsbrief 2019 april


Woensdag 17 april houdt de gemeente en de aannemer een informatieavond over de aanpak en voortgang van de reconstructie van de wegen (Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg) in ’t Heen. Deze avond kunnen er vragen gesteld worden over alle zaken rondom de planning en uitvoering van die werkzaamheden. De inloopavond start om 17 uur en vindt plaats in het pand van de gemeente Katwijk aan de Heerweg 13. De informatieavond duurt tot 19.30 uur.

voorlichtingsbijeenkomst_sept_18.JPG

De start van de werkzaamheden (zie item planning) aan de wegen op het bedrijventerrein ’t Heen is 6 mei aanstaande. De reconstructie betreft de Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg. Belangrijk is dat de werkzaamheden goed gefaseerd en daarmee gestructureerd, geschieden. De kern van deze aanpak is om de overlast maximaal te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven aan deze wegen zo goed mogelijk te waarborgen. Ondanks dat valt er niet aan te ontkomen dat er vormen van overlast zijn voor de bezoekers van het bedrijventerrein. Dat geldt in het bijzonder voor de ondernemingen/ondernemers die liggen aan het deel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bewegwijzering

De reconstructie van de wegen betekent een aantal ingrijpende werkzaamheden die voor het gehele gebied ruim anderhalf jaar gaat duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het in de gemeente Leiden gevestigde bedrijf Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v..

“De werkwijze van het bedrijf,” aldus Gerard Kulker (projectleider en directeur van Van Eijk Infra- en Milieutechniek bv.), “is gericht op een aanpak van kleine, overzichtelijke delen van het gebied. Deze gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat het werk wel conform planopzet geschiedt, maar geen grote overlast in het gehele gebied veroorzaakt. Het gevolg van de werkzaamheden is dat er gedurende bepaalde perioden een afsluiting van het weggedeelte zal zijn, of dat we eenrichtingsverkeer invoeren. Door een duidelijke bewegwijzering wordt aangegeven hoe men dan het bedrijventerrein ’t Heen in of uit kan.”