Even voorstellen

Nieuwsbrief 2019 april


Vooruitlopend op de inloopavond van woensdag 17 april willen wij ons graag even voorstellen. Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v. is het aannemersbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren van het project ‘Reconstructie Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg’. Namens Van Eijk Infra- en Milieutechniek hebt u te maken met projectleider Gerard Kulker; Uitvoerder Martin Frölich en Omgevingsmanager/ Veiligheidskundige Floor Witteman. De laatste twee zijn zeer frequent op het project aanwezig. De directievoering van het project namens de gemeente Katwijk ligt bij Ton Mooijekind.

Tijdens de inloopavond zullen de projectleider en de hoofduitvoerder aanwezig zijn om kennis te maken en antwoord te geven op uw eventuele vragen. Na de inloopavond zullen de ondernemers die het direct aangaan in week 17 per fase schriftelijk geïnformeerd worden over de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens zal de omgevingsmanager contact met de ondernemer opnemen voor het inplannen van een afspraak om de details te bespreken en de planning door te nemen.

Directeur Gerard Kulker (gkulker@vaneijkleiden.nl) en Floor Witteman (fwitteman@vaneijkleiden.nl) zijn namens Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v. de contactpersonen.

De uitvoering van het project wordt vanuit de gemeente Katwijk begeleid door Ton Mooijekind, directievoerder bij dit project van de gemeente Katwijk (mailadres: t.mooijekind@katwijk.nl).

overleg_Van_Eijk.JPG overkleg_gemeente.JPG

foto_martin.jpg foto_floor.jpg

Foto

Op de foto staan Floor Witteman en Gerard Kulker van Van Eijk en op de andere foto links Ton Mooijekind van de gemeente. Foto apart: Uitvoerder Martin Frölich