Reconstructie Heerenweg en Ambachtsweg start 1e kwartaal 2019

Nieuwsbrief 2018 oktober


Begin 2019 starten de werkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen aan de Heerenweg (fase 1), Ambachtsweg en een gedeelte van de Lageweg (fase 2). Op de bijeenkomst van het parkmanagement Katwijk in de Burgerzaal van het gemeentehuis gaf projectleider Francisco Grant een toelichting. Omdat deze wegen belangrijke aanvoerroutes zijn op het bedrijventerrein, is een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk. De renovatie gebeurt in twee fases. Francisco Grant: De eerste fase start in het eerste kwartaal van 2019. We willen de verkeersveiligheid verbeteren en de parkeerdruk verminderen door te zorgen voor betere parkeergelegenheid. Ook verbeteren we de uitstraling van het straatbeeld. Daarmee is en blijft het bedrijventerrein zowel voor bestaande als voor nieuw te vestigen ondernemers aantrekkelijk. Voor een aantal ondernemers die gevestigd zijn aan de Ambachtsweg organiseerde het parkmanagement een extra informatieve bijeenkomst op 8 oktober jl. De laatste tekeningen werden daar toegelicht.

francisco grant.jpg 

“Met de betrokken ondernemers is in het voortraject intensief contact geweest. In dit voortraject zijn er samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en is invulling gegeven aan het ontwerp. De ondernemers gingen er toen mee akkoord dat de werkzaamheden van gevel tot gevel uitgevoerd worden. Een prettig straatbeeld kan alleen ontstaan door goede samenwerking tussen ondernemers en de gemeente,” vertelde Francisco Grant.

IMG_0461.JPG

“De afgelopen periode is hard gewerkt om de plannen om te zetten in een bestek. De voorbereiding daarvan duurde langer dan verwacht. Dat komt omdat de technische uitgangspunten van de Heerenweg, Ambachtsweg en de Lageweg (noordzijde) als basis dienen voor de toekomstige revitalisering van `t Heen. De komende weken ronden we het bestek af en starten we met het aanbestedingstraject. Daarna is duidelijk welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra we dat weten, organiseren we voor de start van de werkzaamheden een inloopavond, waarbij we de definitieve tekeningen en de planning van beide fases laten zien. Ondernemers kunnen dan vragen stellen over de uitvoering van het werk.”

Heeft u aandachtspunten, zoals de bereikbaarheid, waarmee de gemeente rekening moet houden tijdens de uitvoering, stuurt u dan een e-mail naar het Parkmanagement Katwijk: Aad van Duijn (M. 0615223217 of info@parkmanagementkatwijk.nl), aanspreekpunt voor gemeente en ondernemers.