Saneren asbestdaken: scan geeft aan minimaal 40 daken ‘t Heen

Nieuwsbrief 2018 november


De Tweede Kamer heeft op 16 oktober jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden. De Tweede Kamer heeft daarbij ook een motie aangenomen om het verbod op asbestdaken te laten ingaan per 31 december 2024 in plaats van begin 2024. Daarmee krijgen eigenaren een jaar uitstel om hun asbestdaken te saneren. Het Parkmanagement Katwijk onderzoekt de mogelijkheden tot een collectief aanbod voor de inventarisatie en sanering van asbestdaken. Een korte scan geeft aan dat op het bedrijventerrein ’t Heen 40 panden een asbest gerelateerd dak hebben.

Om daken met asbest te saneren was eerder al 75 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan nu nog 5 miljoen beschikbaar is. Bedrijven en particulieren kunnen hier nog steeds gebruik van maken om asbestdaken te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro. Er kan subsidie worden aangevraagd voor dakoppervlaktes vanaf 35 m2. Meer info: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Tenslotte heeft de Tweede Kamer de regering verzocht per gemeente te inventariseren hoeveel vierkante meters daken er nog gesaneerd moeten worden.

Collectieve aanpak

Op verzoek van het Parkmanagement Katwijk is het bedrijf Biersteker uit Naaldwijk gevraagd mee te denken om oplossingen aan te dragen. Het bedrijf is een erkende onderneming voor het inventariseren en saneren van asbestdaken en biedt tevens de mogelijkheid om een offerte uit te brengen voor een aanvullende dakrenovatie. De onderneming heeft op het bedrijventerrein ’t Heen al meerdere panden geïnventariseerd, het asbest dak gesaneerd en nieuwe dak beplating aangebracht.

asbest-giel-en-sven-parkmanagementkatwijk-2018.jpg

Eerder legde het parkmanager al contact met Giel Biersteker en Sven Holsteijn (zie foto) van Biersteker Asbest & Renovatie. Een toenmalige inventarisatie onder de ondernemers op ’t Heen en Klei Oost gaf al een aantal geïnteresseerde ondernemers aan.

Een verdere uitwerking van het contact vindt momenteel plaats. De opzet is dat in samenwerking met Sven Holsteijn van Biersteker Asbest & Renovatie er meer expertise beschikbaar komt voor het Parkmanagement Katwijk en dat er een voorstel uitgewerkt wordt voor ondernemers die het asbest willen inventariseren (een formeel rapport door een erkend bedrijf is nodig) en eventueel saneren. Het collectieve voordeel wordt in het geval van samenwerking met het bedrijf Biersteker Asbest & Renovatie weggezet in een staffel: afhankelijk van het aantal ondernemers dat meedoet, wordt er dan een kortingspercentage doorgevoerd.

asbest-sanering-parkmanagementkatwijk-2018.png

Energie investeringsaftrek

Naast de hierboven genoemde subsidie geeft Sven Holsteijn aan dat er, onder voorwaarden, een subsidieregeling is voor het verbeteren van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten in bedrijfsgebouwen. De voorwaarde is de aanbreng van  isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie. 

Hij zegt hierover: “Mijn ervaring is dat er gevraagd wordt naar de opbouw van het dak/wand in de oude en nieuwe situatie. Hierbij is het een eis dat de constructie van de bestaande vloer, wand, dak of plafond moet blijven bestaan. Bijvoorbeeld de dragende delen van het dak. Op het oude dak (zonder dit te verwijderen) wordt dan bijvoorbeeld een nieuw dak gelegd. De subsidiegever kijkt naar het aantal geïsoleerde m². De subsidie bestaat uit een fiscale aftrekpost van de winst. De ondernemer moet aantonen dat de isolatie aan de isolatiewaarde voldoet.”

Interesse: meldt u zich aan bij het Parkmanagement Katwijk. In de nieuwsbrief van december gaan we nog uitvoeriger op dit thema in.