Inzet collectieve beveiliging in oktober

Nieuwsbrief 2018 november


De collectieve beveiliging voor de bedrijventerreinen verricht Huschka Beveiliging in opdracht van het Parkmanagement Katwijk. Zij rijden daartoe controlerondes en reageren tevens op vormen van melding of alarmering.  De routes die over de terreinen verreden worden zijn ad random. Dat wil zeggen dat het voor kwaadwillenden niet voorspelbaar is waar en wanneer een auto van Huschka de straat binnenrijdt. Behalve dat de beveiligers van Huschka het terrein doorkruisen, geven ze ook invulling aan de alarmopvolging en dergelijke. Vaak heeft de individuele ondernemer hierover een vervolgafspraak met Huschka gemaakt. Alertheid op de terreinen blijft nodig, omdat ontvreemdingen nog steeds plaatsvinden.

In de maand oktober waren de volgende incidenten:

  • 1 x verdachte auto geobserveerd en geschaduwd. Auto vertrok met hoge snelheid van het terrein. Gemeld bij politie;
  • 3 x aantal openstaande deuren, hekken of ramen. Controle doorgevoerd en object afgesloten. In sommige gevallen het alarm opnieuw gestart;
  • 3 x reactie op alarm omdat er nog personeel in het gebouw was (bijv. schoonmaak);
  • 19 x directe reactie op afgaan (vals) alarm. Controle doorgevoerd (oorzaak weggenomen) en alarm gecontroleerd;
  • 2 x pand ingegaan om de lichten die vol aanstonden uit te doen. Niets verdachts ervaren;
  • 2 x waarneming van object bij bedrijfspand dat een bepaald risico veroorzaakte. Actie ondernomen en probleem opgelost;
  • 2 x dumpen van grote hoeveelheid afval. Actie ondernomen;
  • Meerdere objecten waargenomen waarmee schade was. Melding gemaakt;
  • Opvallend: loslopende kudde schapen bij pand. Actie ondernomen en geholpen bij oplossing.

Beveiliger Huschka

Totaalaantal incidenten in oktober: 32. Daarnaast schade aan lantaarnpallen, losliggende stenen, etc. gemeld. Een belangrijk facet blijft de preventieve werking van de inzet van de beveiliger.

Alertheid blijft echter noodzakelijk, omdat er in oktober ondanks de aanwezigheid van de beveiliger op de terreinen onder andere een trailer met steigerwerk ontvreemd werd, nadat men een hek forceerde.