Aanpassing uitvoering reconstructie wegen ‘t Heen

Nieuwsbrief 2018 november


In de maand november/december vindt in principe de aanbesteding plaats voor de reconstructie van een aantal wegen op het bedrijventerrein ’t Heen. Het Parkmanagement Katwijk heeft derhalve overleg met de projectleider Francisco Grant. Behalve een algemene toelichting tijdens de bijeenkomst voor alle ondernemers met een vestiging in ’t Heen en op Klei Oost eind september in het gemeentehuis, gaf Francisco een extra toelichting aan een aantal direct betrokken ondernemers. Deze bijeenkomst werd gehouden in het bedrijfspand van Jan van den Anker. Een korte terugkoppeling op een aantal vragen.

reconstratuctie-wegen-ambachtsweg-parkmanagementkatwijk-2018.jpg  bijeenkomst-reconstructe-wegen-parkmanagementkatwijk-2018.jpg

In de nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk van december gaan we in op meer concrete informatie over de werkzaamheden. Ook komt er nog een speciale bijeenkomst, waar ondernemers meer informatie verkrijgen en vragen kunnen stellen. Het parkmanagement Katwijk organiseert deze bijeenkomst samen met de gemeente Katwijk. De datum van deze bijeenkomst en locatie waar de informatie in te zien is, maken we in de nieuwsbrief van december bekend.

Uit het overleg van 8 oktober jongstleden, waar een aantal ondernemers kwam met specifieke vragen/ opmerkingen, gaf de gemeente een terugkoppeling. In deze nieuwsbrief een korte opsomming van die antwoorden:

Vraag: Een parkeerverbod langs de blokhagen aan de nieuwe ventweg Ambachtsweg – Lageweg
Antwoord: Akkoord, er zal een parkeerverbod worden ingesteld.

Vraag: Kleine biggenruggen t.b.v. bescherming gevel AW18 (terugplaatsen?)
Antwoord: In de huidige situatie zijn er zwerfkeien aanwezig, welke worden teruggeplaatst in de nieuwe situatie.

Vraag: Wat zijn de afmetingen van de parkeerplaatsen aan de Ambachtsweg 18?
Antwoord: De ingetekende parkeervakken zijn  2,50 m x 5,10 m. Indien gewenst kunnen de parkeerplaatsen breder gemaakt worden. Dit gaat ten koste van 1 parkeerplek. 
Tussen de parkeervakken (belijning) en de zwerfkeien zit straks 1,50m. Dat geeft de bestuurders van busjes de mogelijkheid om iets dieper in het parkeervak te staan zonder de belijning van het parkeervak aan te passen.

Vraag: De wegbreedte van de nieuwe ventweg Ambachtsweg – Lageweg
Antwoord: De wegbreedte is 6,00m – 6,20m (incl. molgoten).

Vraag: Het aanpassen van de bochtstralen bij de inrit Heerenweg 1 t.b.v. uitstekende vrachtwagens.
Antwoord: De inrit op tekening zal verbreed worden van 5,65 m naar 8,10m. Ook al staat er een auto met neus/achterzijde over de inrit is er genoeg ruimte over om de uitrit uit te rijden.

Vraag: Bereikbaarheid groot transport loswal in de bocht
Antwoord: Er is een voorstel om basaltkeien toe te passen die in verschillende hoogte kunnen worden aangebracht. Hierdoor wordt het oncomfortabel voor het autoverkeer om er overheen te rijden, terwijl speciaal vervoer (vrachtauto’s, LZV’s) hier wel gebruik van kunnen maken.

Het is echter nog wachten op goedkeuring van de wegbeheerder.