Onderwijs-arbeidsmarkt

Nieuwsbrief 2018 december


Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn voor een groeiend aantal technische beroepen geen mensen meer beschikbaar. Ook ondernemers op het bedrijventerrein Klei Oost en ’t Heen ervaren dat het vervullen van een vacature door een goed gekwalificeerde medewerker vaak lastig is. Uit de enquête die het parkmanagement begin 2018 hield onder de op de beide bedrijventerreinen gevestigde ondernemers, bleek dat er grote behoefte is om te werken aan het interesseren van jongeren om te kiezen voor een beroepsopleiding. Ideeën die daarbij geopperd waren, zijn een open dag op het bedrijventerrein, een kennismakingstraject tussen jongeren en ondernemers – wel of niet op hun onderwijsinstelling – en het samen werken aan het beter positioneren van het vakmanschap. Het Parkmanagement Katwijk komt in januari met en concreet programma voor onze regio.

Volgens de ondernemers in de industrie, gemeten in december 2018 door het CBS, loopt het tekort aan personeel op. Aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar meldde bijna 16 procent van de industriebedrijven, dat personeelstekort de productie belemmert. Sinds de start van de conjunctuurmeting in 1985 lag dat aantal niet zo hoog.

onderwijsarbeidsmarkt-2018.jpg

Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag. Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures. Ook bij de bouwgerelateerde bedrijven neemt het personeelstekort snel toe. Het aantal bedrijven dat een personeelstekort meldde, steeg tussen het derde en het vierde kwartaal van 12 naar 19 procent.

Een bijkomend probleem is dat het personele bestand in deze branches vergrijst. Dat betekent dat de behoefte aan nieuw personeel de komende jaren alleen maar stijgt.

Opvallend ook in deze regio is de teruggang van het aantal jongeren dat kiest voor een beroepsgerichte opleiding. Daarbij komt dat de tussentijdse uitval in het mbo juist bij technische opleiding het grootst is.

Het probleem schuilt er ook in dat jongeren simpelweg geen interesse hebben in technische beroepen. Misschien is er iets mis met het imago van technisch werk, of te veel onduidelijkheid van de kansen en mogelijkheden in technische beroepen.

Het Parkmanagement Katwijk werkt aan een verfrissend concept om jongeren vroegtijdig in contact te laten komen met de ook fascinerende wereld van het beroepsonderwijs. Behalve een vorm van open dag en kennismakingstrajecten, gaan groepjes leerlingen ondernemers rondleiden op school om hun te vertellen hoe ze leren en vooral wat ze leren. Een kennismakingstraject waarbij het in gesprek geraken een belangrijk onderdeel vormt.