Inzet collectieve beveiliging in oktober

Nieuwsbrief 2018 december


De activiteiten van Huschka Beveiligers in de maand november beperkten zich vooral tot preventieve acties en de aanwezigheid bij vormen van valse alarmering (waarbij de beveiliger polshoogte neemt, het alarm desgewenst reset en het systeem opnieuw aanmeldt). Huschka Beveiligers was in deze maand drie keer betrokken bij een vals alarm en zij sloten twee keer een openstaand hek (en stelden terplekke een onderzoek in). Achtmaal werd er melding gemaakt van gedumpt afval en vier keer van een defecte verlichting bij lantaarnpalen. Eenmaal werd een verdacht persoon gesignaleerd, die bij aankomst van de surveillant snel verdween. Deze zaak werd met de politie besproken. Tevens verleende de beveiliger assistentie bij een ongeval. Totaalaantal incidenten: 7. Het aantal meldingen dumpen van afval bedroeg 8. De signalering van defecte lichten gebeurde viermaal.

zwerfafval met risico.JPG

Huschka Beveiligers geeft dagelijks een rapportage door aan het Parkmanagement Katwijk. Maandelijks maakt de parkmanager daar een overzicht van. Dit overzicht is managementinformatie voor het bestuur van het Parkmanagement Katwijk en input voor het overleg met de politie.

Opvallend in de maand november was het dumpen van afval. Bij het dumpen van afval kan het gaan om objecten, die een ‘gevaar’ voor het nabij gelegen pand opleveren. Bijvoorbeeld stoelen of grote keien die met gemak door het ernaast gelegen raam van een bedrijfspand gegooid kunnen worden. Op een (vrachtwagen) parkeerplaats aan de Wagenmakerstraat lagen er op 9 november zelfs vier gipsplaten en keien.

Eenmaal verleende de beveiliger assistentie bij een ongeval. Begin november hoorde hij op De Maessloot een klap. De surveillant constateerde een ongeval tussen een scooter en auto. De surveillant ondersteunt daarop de politie en ambulance.

Beveiliger

Huschka Beveiliging voert de (collectieve) beveiliging van de terreinen en de op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemingen in opdracht van het Parkmanagement Katwijk uit. Zij rijden en lopen daartoe controlerondes en reageren tevens op vormen van melding of alarmering. De routes die de surveillanten over de terreinen rijden, zijn ad random. Dat wil zeggen dat het voor kwaadwillenden niet voorspelbaar is waar en wanneer een auto van Huschka de straat binnenrijdt. Behalve de beveiliging door Huschka, geeft het bedrijf ook invulling aan de alarmopvolging. De individuele ondernemer heeft hierover dan een vervolgafspraak met Huschka Beveiligers gemaakt. In november traden wederom nieuwe deelnemers toe tot het collectief.