Het parkmanagement werkt

Nieuwsbrief 2018 december


Het Parkmanagement Katwijk werkt aan concrete oplossingen en organiseert ondersteunende activiteiten voor de op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemers. In de vorige digitale nieuwsbrief verstrekten we informatie over de aanpassing van de infrastructuur van wegen op het bedrijventerrein ’t Heen en over de ontwikkelingen van het Geluidreductieplan. Twee onderwerpen die we uitvoerig toelichten op de door ons georganiseerde bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Daar vertelde Henk Kreft tevens over de succesvolle interventie om de digitale bereikbaarheid te verbeteren. Een ontwikkeling waar alle ondernemers op de bedrijventerreinen baat bij hebben, zonder dat het extra kosten betekende.

luisterend bestuur.JPG

De aanpak van de Heerenweg, Ambachtsweg en een deel van de Lageweg is een onderwerp waarbij het parkmanagement de vinger aan de pols houdt. Francisco Grant, de ambtenaar van de gemeente die de planning en uitvoering van de werkzaamheden coördineert, woonde op verzoek van het parkmanagement een extra werkbijeenkomst bij, waar concrete vragen van ondernemers aan de orde kwamen. Het verslag van die bijeenkomst stond te lezen in de vorige digitale nieuwsbrief.

investeren in kwaliteit.JPG

Francisco Grant geeft aan dat momenteel de ontwikkelingen rondom de aanpak van de Lageweg, Heerenweg en Ambachtsweg in de bestekfase zit. Dit betekent dat de gemeente de laatste gesprekken over de werkzaamheden voert met de uitvoerder. Zodra deze fase is afgerond en er duidelijkheid is over de uitvoering en de voortgang van de werkzaamheden, organiseren de gemeente en het Parkmanagement Katwijk een informatieavond. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u via het parkmanagement.

reconstructieaanpak3.jpg

De ontwikkeling rondom het Geluidreductieplan leidt ertoe dat komend voorjaar de reële situatie in kaart gebracht is. De Omgevingsdienst komt dan met resultaten, die ook doorgesproken worden met het parkmanagement. Alles is erop gericht de situatie te normaliseren, zodat bijvoorbeeld de gemeentelijke procedure rondom de Hinderwetvergunning een normaal verloop krijgt.

Een ontwikkeling waarbij het parkmanagement letterlijk op de eerste rij zat, was de opzet van de regionale bedrijventerreinenstrategie. Voor de ontwikkelingen die de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost aangaan, leverde het bestuur van het Parkmanagement Katwijk volop de inbreng. Een verslag van deze ontwikkeling leest u in de laatste nieuwsbrief van 2018.