Asbestaanpak vraagt om collectieve afspraken

Nieuwsbrief 2018 december


Het Parkmanagement Katwijk nam de afgelopen maanden het voortouw voor een ‘collectieve’ aanpak rondom asbestsanering. Het uitgangspunt is om een groep bedrijven op ’t Heen/Klei Oost, die uiteraard zelfstandig blijven in hun uiteindelijke keuzes en besluitvorming, te interesseren voor een gemeenschappelijke aanpak. Met de provincie Zuid-Holland kijkt het parkmanagement tevens naar subsidiemogelijkheden. De opzet van een collectieve aanpak is om te komen tot een kortingspercentage op de kosten voor het inventariseren en het eventueel uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Deze korting middels een inzichtelijke staffel hangt af van het aantal deelnemers. Inmiddels meldden 15 bedrijven zich.

asbest sanering parkmanagementkatwijk 2018

Een inventarisatie van de panden op het bedrijventerrein ’t Heen geeft aan dat er minimaal 40 panden in aanmerking komen voor een vorm van inventariseren en mogelijkerwijs saneren van asbest. Veelal zit er dan een vorm van asbest in de dakbedekking.

In 2024 moet de verwijdering van het asbest een feit zijn. Het parlement besloot dat de gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, hier een rol in gaan spelen. Omdat een tijdvak van vijf jaar snel verloopt, heeft het Parkmanagement Katwijk contact gelegd met een specialist, het bedrijf Biersteker uit Naaldwijk, om mee te denken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een aanpak. Indien deze specialist de inventarisatie doet en eventueel ook de vervolgwerkzaamheden, kunnen we gebruik maken van een kortingspercentage dat het Parkmanagement Katwijk met deze onderneming afspreekt. De korting wordt vastgelegd in een inzichtelijke staffel en afhankelijk gemaakt van het aantal deelnemers.

kaart gebied parkmanagementkatwijk 01

Het bedrijf Biersteker is een erkende onderneming voor het inventariseren en saneren van asbestdaken en biedt tevens de mogelijkheid om een offerte uit te brengen voor een aanvullende dakrenovatie. De onderneming heeft op het bedrijventerrein ’t Heen al meerdere panden geïnventariseerd, het asbest-dak gesaneerd en een nieuwe dakconstructie aangebracht. Tenslotte onderzoekt het parkmanagement momenteel de mogelijkheden van subsidie.

Interesse: Meldt u zich aan bij het Parkmanagement Katwijk.