Afspraak tegengaan zwerfafval helpt

Nieuwsbrief 2018 december


november leert dat de afspraken tussen de gemeente en het Parkmanagement leiden tot het voorkomen en verminderen van zwerfafval en het snel gaan verhelpen van de overlast. Dat laatste betreft veelal gedumpt afval, maar ook de signalering van kapotte materialen (zoals lantaarnpalen). De gemeente zorgde voor de extra plaatsing – en het legen – van afvalbakken op het bedrijventerrein, terwijl er dagelijks een melding plaatsvindt van de door de beveiliger gesignaleerde ‘overlast’. Dit laatste is een afspraak die het parkmanagement maakte met Huschka Beveiligers. Met deze signalering gaat de gemeente aan de slag.

Uit de evaluatie blijkt dat het doorgeven van de overlast door de op het terrein gevestigde ondernemers beter kan. Dat kan het doorgeven van gedumpt afval zijn, of de waarneming dat een collega-ondernemer het met het schoonhouden van de omgeving wat minder serieus neemt. In het laatste geval helpt een goed gesprek, bijvoorbeeld vanuit het parkmanagement, vaak al direct.

zwerfafval-tegengaan.jpg

In de digitale nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk van september is gesuggereerd om een foto, bijvoorbeeld gemaakt met uw telefoon, van kapotte zaken of zwerfafval toe te sturen aan de parkmanager: info@parkmanagementkatwijk.nl. Met deze informatie kunnen we dan verder aan de slag.

Een net en geordend bedrijventerrein verhoogt de kwaliteit van die terreinen. Om die reden herhalen we volgend jaar ook de postercampagne om zwerfafval tegen te gaan. Posters die de gemeente maakt en we samen verspreiden met de boodschap vuil op de juiste plek te deponeren. Want ook hier geldt: een gemeenschappelijke aanpak is een succesvolle aanpak.