Nieuw ontwerp bedrijventerreinenstrategie

Nieuwsbrief 2018 december 2


De gemeente Katwijk werkt aan het opstellen van een visie voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, waaronder ’t Heen en Klei Oost. Het Parkmanagement Katwijk heeft bij de gemeente  aangegeven betrokken te willen zijn bij de visieontwikkeling van die bedrijventerreinen. Het advies komt uiteindelijk ter besluitvorming in de gemeenteraden van de zeven gemeenten in onze regio, waaronder Leiden en Katwijk. De keuzes zijn belangrijk vanwege het tekort aan bedrijventerreinen. Bij de door de gemeente georganiseerde sessie half november was het Parkmanagement Katwijk prominent aanwezig.

De verkenning voor een nieuwe bedrijventerreinenstrategie geschiedt op verzoek van de provincie Zuid-Holland, die het voor onze regio neerlegde bij Holland-Rijnland. Holland-Rijnland wint daarbij specifiek voor dit gebied advies in bij de stuurgroep ‘Leidse Regio’. De gemeente Katwijk koos, op advies van de ondernemersverenging, bij de verkenning van een nieuwe bedrijventerreinen-strategie voor aansluiting bij de regio Leiden. Een alternatief had het cluster Duin- en Bollenstreek geweest.

foto t Heen  images

Ter voorbereiding van het opstellen van de visie vroeg Economie071 de Stec Groep de werksessies (met de ondernemers) te begeleiden. Twee van deze sessies vonden inmiddels in onze gemeente plaats.

Opstellen visie
Een nieuwe visie is nodig omdat het huidige aanbod van bedrijfsruimte ten opzichte van de vraag te beperkt is. Ook spelen er veel discussies over transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw. De nieuwe bedrijventerreinenstrategie moet antwoord geven op een aantal kernvragen, zoals:

  • Waar en hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen in de regio?
  • Waar staan de verschillende bedrijventerreinen over 10 jaar en wat gaan we daarvoor doen?
  • Welke functies zijn er op de verschillende bedrijventerreinen mogelijk en welke juist niet?
  • Hoe geven we op bedrijventerreinen vorm aan duurzaamheid en energietransitie, en wat gaan we daarvoor doen?

Werksessie
Maikel Bode van de gemeente Katwijk gaf vooraf het doel van deze bijeenkomsten aan: “We organiseerden werksessies met ondernemers van de bedrijventerreinen om antwoord te krijgen op de vraag wat zij nodig vinden om ook richting de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Het gaat om thema’s als parkeren, bereikbaarheid, representativiteit en veroudering. De vraag hoe ondernemers aankijken tegen thema’s als functiemenging, beter ruimtegebruik, arbeidsmarkt en verduurzaming kwam ook aan de orde.” De consultatieronde resulteert in een eerste schets van het programma per bedrijventerrein en levert input voor de regionale strategie.

Op de website van Economie071 vindt u nadere informatie over het project Bedrijventerreinenstrategie via economie071.nl/bedrijventerreinen-leidse-regio. Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de parkmanager.