Kerst- en nieuwjaarsgroet

Nieuwsbrief 2018 december 2


Het bestuur en de parkmanager van het Parkmanager Katwijk wensen u een goede jaarwisseling en een prima start in 2019. Op onze bedrijventerreinen staan in 2019 een aantal belangrijke ontwikkelingen te gebeuren. Op de eerste plaats is dat de reconstructie van de Heerenweg, Lageweg en Ambachtsweg. Een aanpak door de gemeente met een direct effect voor de bereikbaarheid van bedrijven aan deze en de vlakbij gelegen wegen. Samen met het parkmanagement organiseert de gemeente Katwijk dit voorjaar (maart/april) een voorlichtingsbijeenkomst. U wordt daarvoor genodigd. Verder zijn de ontwikkelingen rondom het Geluidreductieplan en de asbestsanering van groot belang.

bestuur tijdens bijeenkomstparkmanagementkatwijk 2018  foto wegen katwijk

Naast de reconstructie van de wegen speelt de ontwikkeling rondom het Geluidreductieplan. Een belangrijk onderzoek dat van groot belang is voor de gevestigde en eventueel nieuw te vestigen bedrijven in ’t Heen. Dit voorjaar komt de uitslag van de metingen en daarmee de terugkoppeling van Omgevingsdienst Zuid-Holland-West. Het parkmanagement krijgt zowel inzicht in de uitslag van de metingen als de gevolgen daarvan voor het te voeren/te ontwikkelen beleid.

De bereikbaarheid en uitbreiding van het wegennet (infrastructuur) op Klei Oost en de ontwikkeling in de noordoosthoek aldaar is eveneens een aandachtspunt voor het Parkmanagement Katwijk, samen met de ontwikkeling van een nieuwe visie voor de bedrijfsterreinen. Allerhand punten waar we zeer alert in zijn.

Drie andere ontwikkelingen spelen in 2019 en hebben volop de aandacht van het parkmanagement. Het betreft de asbestsanering, de omschakeling naar een meer duurzame energievorm en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Constant aandacht krijgt de beveiliging van het gebied. Maandelijks geven we u daarover een terugkoppeling in deze nieuwsbrief.

Tenslotte: We wensen u een goed 2019; zowel zakelijk als privé. Blijf ons volgen het komend jaar, want we werken voor u en, zoals u leest, doen we dat op meerdere fronten.