Samen werken aan meer technisch opgeleiden

Homepage


“De roep om technisch opgeleide jongeren in onze regio is groot en groeit alleen nog maar. Sommige bedrijven kunnen de opdrachten niet aan, omdat er een gebrek aan technisch personeel is. Ook de ambitie om de regio te verduurzamen komt daarmee in het geding, want zonder geschoolde technici halen we onze klimaatdoelstellingen niet.” Vertegenwoordigers van de ondernemers in Katwijk en lokale bestuurders, zoals wethouder J. Knape, onderschrijven deze uitspraak. Het Parkmanagement Katwijk is nadrukkelijk betrokken bij het initiatief en de uitvoering. Dit voorjaar start een breed programma om meer jongeren te interesseren voor technisch onderwijs.

Erik-en-Henk.jpg

Nederland bevindt zich – aldus een denktank van vooraanstaande ondernemers, onderzoekers en ambtenaren – momenteel op een kantelpunt, waar het belang van het ontwikkelen van de juiste vaardigheden sterk toeneemt. Wat er de komende decennia echt anders zal zijn dan voorheen, is dat het arbeidsaanbod niet meer groeit met 0,8% per jaar, maar zal stabiliseren en na 2021 zelfs licht zal krimpen. In het verleden konden ‘nieuwe banen’ vrijwel allemaal worden gevuld door recent opgeleide instromers. Daarnaast was er voldoende instroom om ook de mensen die met pensioen gingen in bestaande banen te vervangen (vervangingsvraag). Dat verandert dus aantoonbaar en daarbij komt dat de beschikbaarheid van technisch gekwalificeerde schoolverlaters momenteel drastisch laag is.

Aanpakken
“We hebben een soort Deltaplan nodig om jongeren binnen te halen in onze technische bedrijven,” benadrukt Henk Oostingh. “Steeds minder jongeren kiezen voor techniek en ook steeds minder mensen weten welke interessante banen beschikbaar zijn bij veel bedrijven hier op de bedrijventerreinen”.
Deze maand ondertekenden Henk Oostingh, voorzitter Parkmanagement Katwijk, Mikel de Jong, (KOV en de Rabobank Leiden) en een vertegenwoordiger namens het technisch beroepsonderwijs de intentieverklaring om als bedrijven concreet samen te werken met het beroepsgerichte onderwijs. Ook wethouder Knape onderschrijft deze intentieverklaring. Weliswaar was hij vanwege vakantie niet aanwezig op het moment van ondertekenen, maar zijn support is volledig gericht op een concrete samenwerking en het versterken van het technisch onderwijs.

Uitdagend en lonend
Directeur Erik Hazenoot van het Vakcollege Rijnmond, mede-initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst, geeft aan dat de afspraak in Katwijk om meer jongeren te informeren en te interesseren voor een technisch beroep onderdeel uitmaakt van een regionale aanpak. “Samen met andere vmbo-scholen in de regio haken we in op de regeling Sterk Techniekonderwijs. Een stimulatieprogramma van de Overheid om jongeren richting een technische beroepskwalificatie te interesseren. Dat kunnen ook VWO-, Havo- of Mavoleerlingen zijn die een technisch vak in hun profiel gaan kiezen. Daarnaast maken we werk van een snelle doorlopende leerlijn van het vmbo naar het MBO. De Koninklijke route om vlot technisch opgeleide jongeren beschikbaar te krijgen op de arbeidsmarkt.”
Mikel de Jong, verbonden aan de Rabobank Leiden en bestuurslid van de Katwijkse Ondernemersvereniging, benadrukt de noodzaak om goed samen te werken tussen het onderwijs en het beroepsleven. “Het gaat enerzijds om voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs – maar ook hun ouders en de leerkrachten – over de mogelijkheden en kansen en anderzijds het begeleiden en coachen van leerlingen in het vmbo om snel en succesvol hun opleiding af te ronden. Techniek is uitdagend en het werk behoort inmiddels tot de beter betaalde banen, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank.”

Technolab
De vorige week onderschreven intentieverklaring regelt de samenwerking concreet. “Het gaat daarbij om afspraken over het organiseren van bedrijfsbezoeken, vormen van stages en meeloop-momenten,” benadrukt Hazenoot. “Ook het in contact brengen van de leerlingen met ondernemers en het aanbieden van klussen inclusief de beoordeling en coaching. Niet alleen het resultaat telt dan, maar vooral ook het leerproces waar de bedrijven in meewerken.”
Bijzonder zijn de afspraken over het opzetten van een Technolab, waar met name leerlingen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met techniek. “Een uitdagend en innovatief programma gericht op basisschoolleerlingen, waar het leren en samenwerken met leerlingen uit het beroepsonderwijs deel van uitmaakt.”
Henk Oostingh vatte de afspraken over de samenwerking samen door te zeggen dat de mouwen opgestroopt moeten worden om te laten zien dat techniek leuk, uitdagend en kansrijk is. “Onze economische levensader zit te springen om vers bloed. Jongeren, kom op.” 

ondertekening-onderwijs-bedrijfsleven-katwijk-feb19.jpg

Op de foto v.l.n.r.: Mikel de Jong namens de KOV en Rabobank Leiden; Erik Hazenoot, directeur Vakcollege Rijnmond; Henk Oostingh, voorzitter Parkmanagement Katwijk. Staand: Henk Griffioen, directeur Botermans Elektrotechniek en lid van de stuurgroep. Afwezig i.v.m. vakantie wethouder Jaco Knape.