Parkmanagement functioneert goed dankzij Ondernemersfonds

Homepage


Alle ondernemingen op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost maken deel uit van het Parkmanagement Katwijk. Een belangenvereniging die relevante onderwerpen, zoals de beveiliging van de bedrijventerreinen en initiatieven tot meer duurzaamheid, voor alle op de terreinen gevestigde ondernemers organiseert en aanstuurt. Het parkmanagement bestaat dankzij het Ondernemersfonds Katwijk.

Bestuurslid en ondernemer Peter Jongejan van het parkmanagement zegt blij te zijn met de mogelijkheden van de belangenvereniging. “Op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost zijn circa 450 ondernemingen gevestigd. Bedrijven die met elkaar zorgen voor een groot aantal banen en die van economische betekenis zijn voor Katwijk en omgeving. Vanaf 1 januari 2011 is er in Katwijk sprake van een fonds dat de Stichting Ondernemersfonds Katwijk beheert. Vanuit een klein percentage van de onroerend-zaak belasting (OZB) is er geld beschikbaar voor gemeenschappelijke zaken en initiatieven. Voor de beide bedrijventerreinen loopt de aansturing en uitvoering hiervan via het Parkmanagement Katwijk, dat sinds 2012 bestaat. Een afspraak waarbij de gemeente, die de gelden int, betrokken is.” Peter Jongejan: “We komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers met een bedrijf op ’t Heen of Klei Oost.”

reconstructie Ambachtsweg

Succesvol

“In Katwijk zijn we voortvarend bezig met de gemeenschappelijke belangenbehartiging. Een mooi voorbeeld is de aansturing van de beveiliging. Een succesvolle aanpak, waarbij we het afgelopen jaar een aantal inbraken op de bedrijventerreinen voorkwamen en zaken zoals vormen van vandalisme tegengaan. We reageerden ook op de signalen van ondernemers dat de digitale bereikbaarheid onder de maat lag. We onderzochten die digitale bereikbaarheid en zorgden ervoor dat op meerdere plaatsen het signaal drastisch verbeterde. En dat zonder een toename van de abonnementskosten voor de ondernemers,” aldus de voorzitter van de belangenvereniging Henk Oostingh.

“Ook op andere terreinen zijn we actief. We onderschrijven de duurzaamheidsambitie van de gemeente en hebben daartoe op de terreinen een aantal initiatieven genomen, die daadwerkelijk helpen. Zo doen al zo’n veertig bedrijven mee met een traject van energiebesparing, wel of niet gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. Praktisch gingen we eveneens aan de slag met de verplichte asbestsanering voor 2025. Mede door onze bemiddeling startte vorige maand een groep bedrijven met deze sanering, waarbij ze gebruikmaken van een interessante korting die we vanuit ons collectief bedongen. Tenslotte richten we ons op de arbeidsmarkt met initiatieven gericht op een goede relatie tussen het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven.”

Groot en klein

“Algemeen genomen spannen we ons in om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te optimaliseren. We doen dat met kleine en grotere initiatieven. We sloten bijvoorbeeld een convenant om zwerfafval tegen te gaan, terwijl we voor het gehele gebied werken aan een kwaliteitskeurmerk (het KVO) waarin de samenwerking met politie, bandweer en gemeente is vastgelegd. Een belangrijke bemoeienis lag tevens bij het Geluidreductieplan. Samen met de Omgevingsdienst en gemeente maakten we oplossingsgerichte afspraken. Daarnaast zijn we ook gesprekspartner, als het om de visieontwikkeling of directe belangenbehartiging gaat, voor de bestuurders van de gemeente en lokaal gerichte partijen.”

“We zijn actief bezig,” benadrukken Henk Oostingh en Peter Jongejan, “met de belangenbehartiging van de ondernemers in het gebied als ons kompas. Iets dat helaas niet overal in de grote regio zo geschiedt. Het Ondernemersfonds Katwijk maakt dit allemaal mogelijk. Vandaar dat we blij zijn met dit fonds.”