Enquête KVO-B ’t Heen en Klei-Oost Katwijk


Oktober, 2020

Beste ondernemer,

De Gemeente Katwijk, Politie, Brandweer en het Parkmanagement Katwijk, willen blijven samenwerken om uw bedrijventerrein en de omgeving van uw bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te houden.

Wij horen graag van u als ondernemer hoe u denkt over een aantal veiligheidsaspecten rondom uw bedrijf. Uw input gebruiken wij om een Plan van Aanpak te maken voor de komende 3 jaar. Met het invullen van deze enquête draagt u bij aan het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De werkgroep KVO verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête in te vullen. Dit vergt slechts enkele minuten van uw kostbare tijd. Wij rekenen op uw medewerking. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Aad van Duijn Parkmanagement Katwijk; M.: 0622934733 / info@parkmanagementkatwijk.nl

 

  A. Algemeen

  A1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich?

  't HeenKlei Oost

  A2. Wat is de naam (niet verplicht) straat, postcode (niet verplicht) en eventueel uw e-mail adres van uw bedrijf, zodat u op de hoogte wordt gehouden over de enquête uitkomsten?
  B. Onveiligheidsgevoelens

  B1. Deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld?

  JaNee

  B2. Zo ja, waar deed dit zich voor?

  Bij de uitgang/entree voor het personeelIn het bedrijfspandAan de achterzijde van uw bedrijfBij de parkeerplaatsen van uw bedrijf

  B3. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op uw bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig voelde?

  B4. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Bij de parkeerplaatsenBij de haltes van het openbaar vervoerOp slecht verlichte plekken van het bedrijventerreinOp de wegen van het bedrijventerrein

  C. Overlast

  C1. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, straatraces, lawaai, parkeren, lastigvallen van personeel, drugs) ondervonden?

  JaNee

  C2. Zo ja, kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden?

  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend

  C3. Bent u in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden van de onderstaande strafbare feiten?

  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee

  C4. Heeft u bij de onderstaande onderwerpen aangifte gedaan bij de Politie?

  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  JaNeeNvt
  D. Meldingsbereidheid

  D1. Zou u indien zich een incident zoals hierboven genoemd voordoet, hier in de toekomst aangifte en/of melding van gaan doen?

  JaNee omdat:

  E. Brandveiligheid

  E1. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf?

  JaNeeNiet nodig, ik ben ZZP-er

  E2. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid?

  NeeJa, zelf gedaanJa, met behulp van de website checklist brand (www.checklistbrand.nl)Ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer

  E3. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf?

  JaNee

  E4. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

  Instructie van het personeel (regels en handelswijze)Training van het personeel (cursus gevolgd)Testen van de brandmeldinstallatieVrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang)Opleiden (extra) bedrijfshulpverlenersAanwezigheid sleutelkluisjesGeen maatregelen

  E5. Heeft u behoefte aan meer informatie over brandveiligheid? En zo ja, welke informatie wilt u dan graag ontvangen?

  F. Beheer en onderhoud

  F1. Bent u tevreden over het schoonhouden en/of repareren van het wegdek en straatmeubilair en het beheer van het openbaar groen?

  JaNee

  F2. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend
  ToenemendZelfdeAfnemend

  F3. Bent u bekend met de digitale mogelijkheid om zaken te kunnen melden, zoals de Slim Melden app en via de website van Parkmanagement Katwijk?

  JaNee

  G. Verkeersknelpunten

  G1. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein?

  JaNee

  G2. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn?

  G3. Bent u tevreden over de onderstaande punten?

  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee

  H. Ondermijnende criminaliteit
  Leegstaande panden zijn in trek bij criminelen. Ze worden gebruikt voor o.a. hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en opslag van illegaal vuurwerk.

  H1. Heeft u wel eens te maken gehad met ondermijnende criminaliteit?

  JaNee

  H2. Bent u al eens benaderd door (verdachte?) personen die uw (leegstaande) bedrijfsruimte geheel of gedeeltelijk zouden willen huren?

  JaNee

  H3. Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over waar u op moet letten bij ondermijnende criminaliteit, laat hier uw mailadres achter. Ook andere opmerkingen of vragen over ondermijning kunt u hieronder kwijt.

  I. Cybercrime/computercriminaliteit

  I1. Heeft u te maken gehad met computercriminaliteit/cybercrime?

  JaNee

  I2. Indien Ja... (heeft u) gaat u afdoende maatregelen (kunnen) nemen om u zich tegen deze vorm van computer criminaliteit te (kunnen) beschermen?

  JaWeet nietNee

  I3. Wat kan de Gemeente meer voor u doen, om u van deze computercriminaliteit meer bewust van te maken?

  J. Laatste vraag

  J1. Zijn er nog zaken die u wilt meegeven aan de KVO-B werkgroep, ter verbetering van de veiligheid?