Wijkagent Tanja Wassenaar vertrekt

Archief


Op 18 mei is de laatste werkdag van onze wijkagent Tanja Wassenaar. De dag daarna verkast ze voor haar werk naar Zoetermeer, waar ze een grote groep wijkagenten gaat aansturen. “Ik hoop veel van de ervaringen van hier mee te nemen en in Zoetermeer te kunnen gebruiken”, zegt Tanja half april op het kantoor van het Parkmanagement.

wijkagent-tanja-methond.jpg

Na negen jaar actief in Katwijk geweest te zijn, waarvan de laatste vijf jaar als wijkagent van de wijken Hoornes/Rijnsoever – waar ook het bedrijventerrein ’t Heen onder valt – gaat Tanja in Zoetermeer aan de slag. “Een plaats met ruim 120.000 inwoners die vaak gekenschetst wordt als een dorp met grootstedelijke problematiek”, vertelt Tanja. “Een gemeente ook, waar op de bedrijventerreinen de vormen van samenwerking zoals we deze hier kennen, nog niet zijn opgezet. Ik neem de succesvolle aanpak van hier dan ook mee als voorbeeld voor de gemeente Zoetermeer.”

De in Katwijk aan de Rijn geboren politieagente vindt dat de opzet van de samenwerking en de georganiseerde collectieve beveiliging op het bedrijventerrein in Katwijk een goed voorbeeld zijn van hoe het zou moeten. “De lijntjes zijn kort en de aandacht voor preventie, elkaar attent maken op risico’s en de daadwerkelijke acties zijn prima geregeld en op elkaar afgestemd. Als een van de hoogtepunten de afgelopen vijf jaar zie ik dan ook het convenant dat gesloten is tussen het parkmanagement, de politie, de gemeente en beveiliger Huschka. Een samenwerking die heel concreet is en dagelijks de vruchten afwerpt. De winst daarvan ligt bij de lokale ondernemers”.

Incidenten

“Het aantal incidenten en inbraken op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost ligt laag. Dat komt deels door de goede samenwerking met de beveiliger, maar ook door de mentaliteit van de ondernemers hier. De inspanningen van instanties zoals Platform Kocon (gericht tegen verslaving), dragen er eveneens positief aan bij. Misschien dat de aanvulling met een vorm van camerabewaking de beveiliging nog verder optimaliseert.”

“De samenhorigheid en directheid van de mensen die op ’t Heen werkzaam zijn, zal ik missen. Je wordt herkend en aangesproken als je over het terrein fietst. Dat levert ook weleens tips op, waardoor we bijvoorbeeld een hennepkwekerij konden ontmantelen. “Want,” benadrukt Tanja, “denk niet dat er geen vormen van criminaliteit op bedrijventerreinen zijn. Dat is namelijk inherent aan een bedrijventerrein. En dan heb ik het niet alleen over hennepkwekerijen.”  

“Dat de afgesproken onderlinge samenwerking een positieve uitwerking heeft, blijkt uit de uitvoering daarvan op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het rendement ligt hoog. Het idee dat alleen de politie de strijd tegen de criminaliteit kan redden, is allang achterhaald. Vandaar mijn advies door te gaan met de huidige opzet: het werken vanuit een convenant waarin de samenwerking vastgelegd wordt tussen politie, gemeente, beveiliger en parkmanagement. En dat met mensen die de vinger aan de pols houden elkaar makkelijk weten te vinden.”