Update activiteiten Parkmanagement Katwijk – Juni 2017

Archief

Beste Ondernemers,

Hoogste tijd voor een update van de diverse activiteiten op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost.  Hoewel het stil lijkt wordt er achter de schermen toch hard gewerkt aan diverse onderwerpen. In dit artikel aandacht voor energie/duurzaamheid, digitale bereikbaarheid, revitalisering Ambachtsweg- Heerenweg, veiligheid en camerabewaking en parkeren en zwerfafval.

Energie en duurzaamheid
In mei is het Energierapport opgeleverd.

Een beknopte samenvatting van het energierapport in de vorm van een factsheet is terug te vinden op deze website. Daar kunt u ook het volledige rapport downloaden. Het rapport is gemaakt door EnergyGo ism met BouAd.

Samen met BouAd zoeken we ook naar mogelijkheden om de uitkomsten van het rapport om te zetten in concrete acties. Hiervoor heeft BouAd met behulp van een stagiair een handige ‘energiewijzer’ ontwikkeld.  Deze ‘wijzer’ kan de ondernemers helpen bij het opstarten van energiebesparende maatregelen. 

Een groepje ondernemers op ’t Heen, die voornemens zijn hun asbestdaken te vervangen, hebben collectief offertes opgevraagd voor o.a. asbestinventarisatie. Hoewel er nog géén keuze gemaakt is, lijkt het in ieder geval kostenbesparing op te leveren door meerdere panden tegelijk aan te pakken. Eenvoudig verdient dus, door deze collectieve aanpak.  

Digitale Bereikbaarheid


Met behulp van de subsidie van de Provincie Zuid-Holland, voert de stichting Digitale Bereikbaarheid momenteel onderzoek uit naar de optimalisering van het (glasvezel)netwerk voor zowel Klei-Oost als ’t Heen. Daartoe heeft zij o.a. overleg met diverse marktpartijen. Wellicht hebben ook partijen als Ziggo/Vodafone interesse? Daarnaast onderzoeken ze ook de mogelijkheden van een straalverbinding.  De resultaten van het onderzoek worden eind juli/augustus verwacht.

Revitalisering Ambachtweg – Heerenweg
We hebben recent met de Gemeente Katwijk om de tafel gezeten. Zij konden melden dat de plannen voor revitalisering zeer binnenkort aan de gemeenteraad worden aangeboden. Bij goedkeuring kunnen de werkzaamheden zeer waarschijnlijk kwartaal 1 van 2018 starten. Communicatie van dit project is in handen van de Gemeente Katwijk. Zij zullen ervoor zorgen dat alle betrokkenen tijdig en juist geïnformeerd worden. Parkmanagement Katwijk blijft in overleg met de gemeente om ook goede afspraken te maken over beheer en onderhoud na oplevering.

Veiligheid en camerabewaking
De surveillancedienst van Huschka beveiligers constateert toch regelmatig dat er na sluitingstijd ramen, deuren of hekken open blijven staan. Fijn natuurlijk dat ze dit opmerken. Aan u de tip om zeker op zomerse dagen altijd zicht te hebben op uw in- en uitgangen. Het is voor de gelegenheidsdief in deze periode heel makkelijk om ergens naar binnen te lopen.

In de maand juni start ook het onderzoek naar de mogelijkheden voor (collectieve) camerabewaking op ’t Heen en Klei-Oost. Een extern adviseur/oud politieman voert het project uit. Parkmanagement Katwijk gaat daarna samen met Gemeente, Politie en Beveiliging de adviezen omzetten in concrete acties.  Uiteraard houden we u ook hier op de hoogte van de voortgang.

Naar aanleiding van de grote brand in mei bij Van Leeuwen Afvalverwerkers, heb ik ook nagedacht over communicatie in dit soort situaties. Ik kan me voorstellen dat je het als ondernemer/omwonende prettig vindt om tijdig geïnformeerd te worden bij calamiteiten. In eerste instantie zal dit waarschijnlijk verlopen via de reguliere kanalen, politie en/of brandweer. Toch wil ik ook hier kijken naar de mogelijkheden voor de opzet van bijvoorbeeld een eigen Whatt’s App groep. (nextdoor/buurtpreventie). Binnenkort start ook het reguliere overleg met wijkagenten, gemeente,  SBB, politie en beveiliger. Dan zal ook dit onderwerp besproken worden, als onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Parkeren en zwerfafval
Sinds medio mei 2017 zijn er voor het eerst sinds twee jaar, weer verkeersregelaars actief in de omgeving van de kringloopwinkel aan de Heerenweg. Zij proberen het verkeer in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat omliggende bedrijven ook goed bereikbaar blijven.  Ook zal de gemeente waar nodig nog extra wegmarkering aanbrengen. Dit is gepland in de maand juni.

In vervolg op de succesvolle blikmikker heeft de gemeente nu ook herkenbare gele afvalbakken geplaatst bij de diverse bushaltes op ’t Heen. Heel fijn, want nu kunnen mensen tijdens een (lunch)wandeling over het terrein ook makkelijker hun afval kwijt en komt er hopelijk minder zwerfvuil tussen de struiken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen of ideeën hebben, laat het ons weten via info@parkmanagementkatwijk.nl of bel 06-1522 3217.  Ik wens u alvast een fijne periode met zomerse temperaturen.