Uitnodiging Ledenvergadering 21 maart 2017

Archief

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Belangenvereniging bedrijventerreinen 

’t Heen en Klei-Oost (BVHK)

Di. 21 maart 2017 – vanaf 17u

Geachte heer/mevrouw,

Parkmanagement Katwijk is sinds mei 2016 actief op bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost. Wij zetten ons in om de kwaliteit van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost op een hoger niveau te brengen. Wij willen namelijk graag dat uw bedrijf in een veilige, schone en groene omgeving kan opereren. Bent u ook benieuwd naar de status van de diverse activiteiten, vind u het fijn om collega-ondernemers te ontmoeten en wilt u uw stem laten horen en meebeslissen over besteding van de gelden van uw belangenvereniging? U bent van harte welkom!  

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost nodig ik u hierbij uit voor een ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017.  Inloop is vanaf 17u, we starten de vergadering om 17.30u.

Locatie Kantine Oostingh Staalbouw, Lageweg 36 te Katwijk.

Op de agenda staan zeer waarschijnlijk de volgende onderwerpen:

  • (Camera) Beveiliging
  • Meeuwenoverlast
  • Status revitalisering ’t Heen fase 1 (Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg)
  • Mogelijkheden energiebesparende maatregelen
  • Financieel overzicht

Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de definitieve agenda. Graag verneem ik middels een reply op deze mail (info@parkmanagementkatwijk.nl)  of telefonisch (06-1522 3217) of u we op u komst mogen rekenen.  Ook is het mogelijk om aan te geven welke (andere) onderwerpen u nog op de agenda wilt hebben. Kijk voor meer info ook op www.parkmanagementkatwijk.nl

Graag tot ziens op 21 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost/Parkmanagement Katwijk

BESTUUR BVHK: Henk Oostingh (voorzitter), Peter Jongejan (secretaris), Leo vd Krogt (penningmeester) en Ton Lammers (bestuurslid)

 

Contactpersoon: Ada Moesbergen – Parkmanager – 06-1522 3217
Blekerstraat 3, 2222 AN, Katwijk
info@parkmanagementkatwijk.nl
www.parkmanagementkatwijk.nl