Samen werken aan minder (zwerf-)afval

Archief


De gemeente Katwijk en het Parkmanagement Katwijk vinden een schoon en geordend terrein van groot belang. Daarom hebben zij een aantal samenhangende afspraken opgesteld over het tegengaan van zwerfvuil en vormen van dumping van afval. Bij deze afspraken spelen de ondernemers en de beveiliger een belangrijke rol. De kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt mede door de geordendheid en het schoonhouden van het terrein bepaald.

zwerfafval-parkmanagement-katwijk.jpg

  • Op het fietspad langs de N206 1 blikmikker
  • 1 afvalbak op de Mandenmakerstraat bij de vrachtwagenparkeerplaats
  • Afvalbakken bij alle abri’s op Ambachtsweg en Lageweg rondom het bedrijventerrein ’t Heen

De afvalbakken aan de rand van de bedrijventerreinen worden geleegd door aannemersbedrijf Heemskerk, zodra de bakken voor 70% vol zijn.

De campagne van toen krijgt nu een uitbreiding. Het valt namelijk op dat de laatste maanden er een toename is van zwerfafval. Dan kan afval zijn dat door een wandelaar (de ‘pauze-loper’) is weggeworpen, vuilniszakken en ander afval dat langs de straat of in de groenstrook is gedumpt, of vuil dat door bedrijven zelf veroorzaakt wordt (wegwaaien uit de containers, of het gebrekkig opruimen van de terreinen).

Huidige aandachtspunten/-gebieden zijn (gegevens Goa’s):

  • Veel dumpingen op de Rijnlandkade (vaak dumpingen door particulieren)
  • Af en toe een melding op de Snijderstraat
  • Rondom de milieustraat

zwerfafval-parkmanagement-katwijk-2.jpg

Afspraken

Het Parkmanagement heeft afspraken met de beveiliger over het dagelijks melden van kapotte zaken op het openbaar gedeelte van het terrein (zoals verlichting, losse stenen op de voet-/fietspaden) in ’t Heen en Klei Oost, en het doorgeven van zichtbaar zwerfafval.

De Goa’s krijgen de melding binnen en ondernemen actie. De Goa’s De Goa’s koppelen terug wat er met de melding gebeurd is, óf aan het Parkmanagement óf direct aan de ondernemer die het gemeld heeft. (anders heb je steeds ‘melden’) De registratie van de melding wordt gebruikt bij de halfjaarlijkse evaluatie.

Campagne

Deze maand start er een campagne door de gemeente Katwijk om ondernemers te vragen vormen van overlast door (zwerf-)afval te melden op de betreffende site van de gemeente Katwijk (www.gemeentekatwijk/) of bij het Parkmanagement (mail: info@parkmanagementkatwijk.nl). Dat kan een foto zijn die met de telefoon gemaakt is van afval(zakken) die op het terrein zijn achtergelaten/gedumpt, of een mail/telefonische melding daarvan. De parkmanager registreert in zijn controlerondes over het terrein eveneens de aanwezigheid van zwerfafval. De bedoeling van de melding is dat er adequaat gereageerd wordt. Tevens start een postercampagne die medewerkers oproept afval op de juiste plek te dumpen. Ondernemers worden gevraagd deze poster zichtbaar in hun bedrijf op te hangen. Tenslotte zal de parkmanager met een ondernemer waar regelmatig zwerfafval ontstaat, zonder dat daarop verbeteracties merkbaar zijn, contact opnemen om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.