Parkmanagement en AVG

Archief

De Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt deze maand in werking. Het doel van deze Europese privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en in heel Europa gelijktrekken. Dat betekent dat organisaties niet zondermeer persoonsgegevens verzamelen en bewaren mogen, maar dit en het doel waarvoor, vooraf moeten aankondigen. Vandaar dit bericht van het Parkmanagement over het gebruik van uw gegevens/mailadres.

Voor de Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (Parkmanagement Katwijk) geldt dat er een adressenlijst is met daarop de mailgegevens van de op de beide bedrijventerreinen gevestigde bedrijven. Deze lijst is nodig om te kunnen communiceren, voor de administratieve verwerking binnen het Parkmanagement en om belangrijke berichtgeving snel te delen. 

Het gegeven dat u onze digitale nieuwsbrief ontvangt, geeft aan dat we over uw mailadres beschikken. Wilt u dat niet, dan kunt u die altijd per omgaande opzeggen. 

De gegevens van u, die door u zijn aangeleverd, worden voor een beperkte administratieve handeling gebruikt om uw ten dienste te zijn en de belangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen te kunnen ondersteunen. Het Parkmanagement Katwijk zal deze gegevens (adres/mailadres) nooit beschikbaar stellen aan derden.