Organisatie en Bestuur

Archief

Parkmanagement Katwijk is het uitvoerend orgaan van de Belangenvereniging Bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost.  Parkmanager is Ada Moesbergen.  

Zij heeft regelmatig overleg met het bestuur van de belangenvereniging bestaande uit:
Henk Oostingh –  voorzitter
Arjan Bakker – penningmeester
Peter Jongejan – secretaris
Leo van der Krogt – bestuurslid
Ton Lammers – bestuurslid

Er zal voor de ondernemers op ’t Heen en Klei-Oost tenmiste één maal per jaar een ALV worden belegd.