Interventie Parkmanagement leidt tot verbeterde digitale bereikbaarheid

Archief


Begin 2017 onderzocht het Parkmanagement Katwijk, op verzoek van een groot aantal ondernemers (met name ook uit Klei Oost), de digitale bereikbaarheid op kwaliteit en betaalbarheid. Het gevolg van het onderzoek en de gevoerde discussie is een meer dan acceptabele digitale bereikbaarheid tegen een faire prijs. Dankzij de interventie van het Parkmanagement zijn de kwaliteit en het prijsniveau nu naar tevredenheid.

internet-parkmanagement-katwijk.jpg

Het bestuur van Parkmanagement Katwijk heeft een onderzoek naar de kwaliteit en de betaalbaarheid van de internetverbindingen op de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei-Oost laten verrichten door de Stichting Digitale Bereikbaarheid. Onderzocht is of de aanwezige communicatienetwerken voldeden aan de Brusselse norm voor 2020. Brussel heeft een aanbeveling gedaan aan de EU-lidstaten om te zorgen dat iedere burger en/of bedrijf een internetsnelheid kan krijgen van 30Mb/s downstream. Daarnaast is onderzocht hoeveel bedrijven konden beschikken over 100Mb/s downstream. Ook hier heeft Brussel een aanbeveling voor de EU-lidstaten voor 2025 in voorbereiding. Tevens is gekeken naar de ‘betaalbaarheid’ van een 100Mb/s  internetaansluiting (tegen welke minimale prijs er 100Mb/s geleverd kan worden). Voor ‘betaalbaar’ is in dit onderzoek uitgegaan van een bedrag tussen de € 70,- en de € 130,- per maand voor de aansluiting op het netwerk.

Bekijk de resultaten via de leesmeer-knop.

De resultaten van het onderzoek

 • Op bedrijventerrein ‘t Heen heeft men de beschikking over een tweetal glasvezelnetwerken (KPN en Eurofiber)
 • Op bedrijventerrein Klei-Oost heeft men de beschikking over één glasvezelnetwerk (KPN)
 • Het KPN-kopernetwerk was op bedrijventerrein ’t Heen redelijk (niet alle aansluitingen voldeden aan onderzoek norm 1(30Mb/s)
 • Het KPN-kopernetwerk op Klei-Oost voldeed helemaal niet aan onderzoek norm 1 (30Mb/s)

 Conclusies (n.a.v. onderzoek 2017)

 • Met de constatering dat op beide bedrijventerreinen een glasvezelnetwerk aanwezig is, op bedrijventerrein ‘t Heen zelfs gekozen kan worden uit twee netwerkproviders, voldoen beide bedrijventerreinen aan zowel onderzoeknorm 1 (30Mb/s downstream) als aan onderzoeknorm 2 (100Mb/s).
 • Voor wat betreft onderzoeknorm 3 ‘betaalbaar’ is vastgesteld dat een aansluiting op de aanwezige glasvezelnetwerken ver boven de normprijs per maand (€ 70,- en € 130,-) ligt.
 • Het KPN-kopernetwerk voldeed niet voor 100% aan onderzoeknorm 1 (30Mb/s). ’t Heen voldeed deels en Klei-Oost helemaal niet.

 

 

Vervolgonderzoek Marktconsultatie (zomer 2017)

Gegeven de uitkomst van het 1e onderzoek heeft het bestuur van parkmanagement Katwijk besloten een vervolgonderzoek in te stellen. Hierbij werd een aantal relevante marktpartijen een twintigtal vragen gesteld over hun investeringsambitie voor de komende 3 jaar v.w.b.  ’t Heen en Klei-Oost. Ook werden de marktpartijen gevraagd aan te geven onder welke conditie zij eventueel zouden willen investeren om de bestaande situatie te verbeteren.  Voor deze marktconsultatie zijn de volgende partijen benaderd: Vodafone Ziggo, KPN, Eurofiber/Unet en Greenet

internet-parkmanagement-katwijk-2.jpg

Resultaten uit vervolgonderzoek:

 • Vodafone Ziggo was bereid tegen eigen kosten te investeren mits er een minimale deelname van 70% zo zijn. De eigen bijdrage was dan minimaal.
 • Eurofiber/Unet wilde geen concessie doen aan de maandtarieven maar wel het éénmalige bedrag verlagen.
 • Greenet heeft niet gerespondeerd.
 • KPN was niet bereid om de glasvezeltarieven naar een ‘betaalbaar’ niveau te brengen.
 • KPN gaf aan dat zij wel wilde gaan investeren in een upgrade van haar koperkabelnetwerk.

Conclusie

 • Door de investeringen van KPN (2e helft 2017) is het kopernetwerk voor >90% van de gevestigde bedrijven op een zeer acceptabel niveau gebracht.
 • KPN biedt nu op veel plaatsen een internetsnelheid van 100Mb/s.
 • Hiermee voldoet het KPN kopernetwerk aan alle drie de onderzochte normen van 30Mb/s, 100Mb/s en 100Mb/s betaalbaar.
 • Prettige bijkomstigheid voor de bedrijven is dat KPN geen extra kosten in rekening gaat brengen. Alle andere marktpartijen zouden wel extra kosten in rekening brengen of een hoog deelnamepercentage eisen.
 • Voor bedrijven met een hogere bandbreedte-behoefte is een glasvezelnetwerk beschikbaar, tegen hogere tarieven, maar mogelijk betaalbaar gezien hun individuele businesscase.
 • Voor het MKB is er een zeer acceptabele oplossing gecreëerd middels de koperupgrade van KPN.