Herstructurering ’t Heen – 9 november

Archief

Namens de Gemeente Katwijk nodig ik alle betrokken ondernemers uit voor de raadsvergadering op 9 november om 21.30u in de Burgerzaal. Hier wordt in agendapunt 9 gesproken over de Reconstructie Heerenweg en Ambachtsweg. Hopelijk wordt er groen licht gegeven voor het Definitief Ontwerp, zodat de plannen verder uitgewerkt en volgend jaar gerealiseerd kunnen worden. 

 Namens de Belangenvereniging ’t Heen en Klei-Oost zal parkmanagement Katwijk in ieder geval ook aanwezig zijn. 
 

Zie voor meer informatie over de gemeenteraad www.katwijk.nl/gemeenteraad

De vergaderstukken van de raad staan in : katwijk.raadsinformatie.nl

 
Zodra er een definitieve datum is vastgesteld,  ontvangen de betrokken ondernemers ook een uitnodiging voor de ledenvergadering van de Belangenvereniging. Naast dit onderwerp zullen er ook andere zaken op de agenda staan, zoals ontwikkelingen op het gebied van digitale bereikbaarheid en camerabewaking. 

 

 

Agendapunt 9 – 21.30 tot 22.15

Reconstructie Heerenweg en Ambachtsweg
dossier:685080; proces: O-B; voorzitter: Bol; B&W: Mostert
De komende jaren wordt bedrijventerrein ’t Heen opnieuw ingericht om het langdurig
aantrekkelijker en veiliger te maken voor (nieuw te vestigen) ondernemingen. Als
proefproject is samen met de ondernemers gezocht naar de beste wijze om te komen
tot een breed gedragen ontwerp waarbij een adequate bereikbaarheid, de
verkeersveiligheid en parkeren belangrijk zijn. Het college stelt de raad onder meer
voor het definitief ontwerp voor de Ambachtsweg, Heerenweg en de Lageweg
(noordzijde) vast te stellen.