Enquête geeft goed beeld van behoefte ondernemers

Archief

Met een respons van bijna veertig procent hebben de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost enthousiast gereageerd op de door het Parkmanagement uitgeschreven enquête. Belangrijk vinden de ondernemers de aandacht voor beveiliging, inclusief brandbeveiliging en preventie, werken aan een goede infrastructuur en verkeersveiligheid en de kwaliteitsbewaking van de omgeving. Juist punten waar het Parkmanagement Katwijk zich sterk voor maakt.

enquete-parkmanagement-katwijk.jpg

Het parkmanagement heeft een enquête verspreid onder 150 ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het aantal compleet ingevulde en geretourneerde enquêtes bedroeg 54. Een respons van 36 procent is bij dit type enquêtes tevredenstellend.

Bekijk de score via de leesmeer-knop

Hieronder treft u de score aan:

 1. Beveiliging

De collectieve beveiliging is een noodzakelijke voorziening en gaat ons allen aan

 1. I. Eens 80 %
 2. II. Oneens   3 %
 • III. Weet niet 12 %

       Iv    Andere mening:             5 % (meestal aanvullend met camerabewaking)

 1. Ontwikkelingen arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gevolgd en collectief voor de bedrijven gecoördineerd door het parkmanagement. Initiatieven daarbij zijn het organiseren van een open huis van bedrijven, waardoor familie, kennissen en geïnteresseerde schoolverlaters kennis kunnen maken met de onderneming en de grote variëteit aan bedrijven op ’t Heen en Klei Oost. Het parkmanagement speelt ook een initiërende rol bij de voorlichting aan schoolverlaters en de voorlichting aan leerlingen in het beroepsonderwijs die kiezen voor een beroepsrichting/-kwalificatie. Tenslotte onderneemt het Parkmanagement Katwijk activiteiten om de match naar een betaalde baan te ondersteunen.

 1. I. Eens 48%
 2. II. Oneens 9  %
 • III. Weet niet 36 %
 1. IV. Andere mening: 7 % (combineren met interesse voor ondernemerschap)
 1. Brandbeveiliging en preventie

Met de brandweer, gemeentelijke diensten en politie worden bindende afspraken gemaakt over de uitvoering en de controle op diverse taken en werkzaamheden. Het betreft onder andere de controle op het functioneren van de brandkranen, het houden van (brand)oefeningen, het groenonderhoud, het op orde zijn van de straatverlichting, het ordelijk houden van de wegen en fietsroutes. Dit bevordert de veiligheid en kwaliteit van de bedrijventerreinen.

 1. I. Eens 95 %
 2. II. Oneens   0 %
 • III. Weet niet   0 %
 1. IV. Andere mening:   5 %
 1. Kwaliteitsbewaking omgeving

De beveiliger, politie, gemeente en parkmanagement controleren het gebied op de risico’s tot overlast (vandalisme, hangjongeren, drugsgebruik, frequente feesten in bedrijfspanden), werken aan het voorkomen van het storten of ophopen van zwerfafval, gaan de verpaupering van de openbare groenstroken tegen en signaleren onvolkomenheden in de inrichting van de terreinen. Vanuit de registratie worden oplossingen voorgesteld, c.q. aangedragen aan de verantwoordelijken.

 1. I. Eens 83 %
 2. II. Oneens   0 %
 • III. Weet niet 12 %
 1. IV. Andere mening:   5 % (“Is al taak gemeente”)
 1. Verkeer en infrastructuur

Parkmanagement Katwijk is initiatiefnemer om met voorstellen te komen om het gebied verkeersveiliger te maken, overlast van parkeren zoveel mogelijk te voorkomen en de mening van de ondernemers te peilen en door te geven bij ontwikkelingen op het gebied van herstructurering, digitale bereikbaarheid en de inrichting van gemeenschappelijke voorzieningen. Parkmanagement Katwijk voert daartoe overleg met gemeenten en andere verantwoordelijke partijen. Doel is de uitstraling, de kwaliteit, het voorzieningenniveau en de verkeersveiligheid van de bedrijventerreinen te optimaliseren.

 1. I. Eens 92 %
 2. II. Oneens   3 %
 • III. Weet niet   0 %
 1. IV. Andere mening:   5 % 
 1. nergie en Duurzaamheid

Parkmanagement Katwijk ziet graag dat ondernemers en bedrijven openstaan voor ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het heeft de taak ondernemers te informeren en te stimuleren om gebruik te maken van oplossingen op het gebied van energie en duurzaamheid.

 1. I. Eens 76 %
 2. II. Oneens   6 %
 • III. Weet niet   9 %
 1. IV. Andere mening:   9 % 

Tenslotte vragen we u om een prioriteitenstelling. In welke volgorde van belangrijkheid ziet u de bovenstaande aandachtspunten:

Beveiliging                                                      1          (4.85 punten van max 6)

Verkeer en infrastructuur                                2          (4.15 punten van max 6)

Brandbeveiliging en preventie                        3          (3.76 punten van max 6)          

Kwaliteitsbewaking omgeving                        4          (3.65 punten van max 6)

Energie en Duurzaamheid                              5          (2.62 punten van max 6)

Ontwikkelingen arbeidsmarkt                          6          (1.97 punten van max 6)

Op de open vraag kwamen 7 reacties:

 • Meeuwenoverlast: veel reacties ‘of er iets aan te doen valt’
 • Schoolverlaters een kijkje laten nemen achter de schermen van bedrijven en met name aandacht voor het ondernemerschap
 • Buurtpreventie-app

Geen winkels voor particulieren (zoals kringloopwinkel) op de bedrijventerreinen.